Siirry sisältöön

Kurssi on ilmainen non-stop verkkokurssi (MOOC - ''Massive Open Online Course''). Kurssin voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuusalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.11.2023-23.5.2024
 • Ajoitus: 1.12.2023-30.6.2024
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteita. 

Kurssi suoritetaan Canvas-oppimisympäristössä. Verkkokurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa. Kurssilla on käytössä suositusmääräpäivät tehtävien palautuksille, joiden avulla opiskelija voi rytmittää tekemistään. Niistä poikkeaminen ei vaikuta opiskelijan arvosanaan.

Laajuudeltaan kurssi on viisi opintopistettä, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Kurssilla opit

 • määrittämään yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
 • määrittämään organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
 • hyödyntämään riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä

Aikataulu

 • Kurssin suoritusaika on 1.12.2023-30.6.2024
 • Kurssi suoritetaan omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. 
 • Kurssilla ei ole opetuskertoja. 

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli 2016 (https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/yritysturvallisuus/)
 • Flink, A-L; Reiman, T. & Hiltunen, M. 2007. Heikoin lenkki? Riskienhallinnan inhimilliset tekijät. Helsinki: Edita. Kirja on saatavissa Laurean kirjastosta.
 • Vaihtoehtoisesti Lindroos, P. Päätöksentekoon liittyvät inhimilliset tekijät, Pro Gradu. (https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/80966/gradu03828.pdf?sequence=1)
 • Kurssin muu materiaali, joka löytyy oppimisympäristö Canvasista.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 tai hylätty. 

Lisätiedot

Kurssi on osin saman sisältöinen kuin HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op). Tällä opintojaksolla voi korvata teoriaosuuden 5 opintopistettä (5 op) HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteista.

Tämä kurssi on suomenkielinen versio englanninkielisestä kurssista TO00BS57 Basic Theory of Corporate Safety, Security and Risk Management. Opiskelija voi saada opintopisteet samasta opinnosta vain kerran, joten et voi ilmoittautua molemmille kursseille.

Sisältöön ja suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan Timo Ryynäseen (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittautumiseen ja opintojen aloitukseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä avoinamk(at)laurea.fi

Lisätietoja: