Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.5.-30.11.2023
 • Ajoitus: 1.6.-31.12.2023
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkokurssi DigiCampus-oppimisympäristössä
 • Hinta: Ilmainen (0€)

Kurssin sisältö

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
 • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit
 • Sähköinen palvelupolku ja sen sisältämät palvelut

Aikataulu

 • Kurssin opiskeluaika on 1.6.-31.12.2023.
 • Kurssi opiskellaan itsenäisesti oman aikataulun mukaan DigiCampus-oppimisympäristössä. 
 • Kurssilla ei ole aikataulutettua opetusta. 
 • Kurssin opiskelua varten tarvitset tietokoneen.

Tavoitteet

Kurssilla opit

 • kuvaamaan erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita ja tunnistamaan erilaiset palvelut ja järjestämisvastuut
 • tunnistamaan eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja
 • tunnistamaan käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja

Työmäärä

Kurssin on laajuudeltaan yhden (1) opintopisteen, joka tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Lisätietoja voit kysyä tarvittaessa sähköpostitse mooc@laurea.fi-osoitteesta.

Saat kurssin aloitusohjeet hyväksytyn ilmoittautumisen jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus löytyvät DigiCampus-oppimisympäristöstä.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää palvelupolkuun ja järjestämisvastuisiin liittyvän materiaaliin tutustumista, sen merkitsemistä suoritetuksi, mindmap- ja vertaisarviointi tehtävän tekemistä ja sen merkitsemistä suoritetuksi. Palvelujen käytettävyyteen liittyvien kysymysten pohtimista ja suorituksen merkitsemistä sekä lopputestin tekemistä hyväksytysti, niin että saat pisteitä vähintään 8/12.

Lisätietoja: