Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen kurssi. Voit suorittaa kurssin omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC -kursseilla voit kirjautua sisään suorittamaan kursseja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Hakuaika: 30.07.2021-15.12.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • selittää budjetoinnin käsitteen ja tehdä yksinkertaisen budjetin
 • tunnistaa budjetoinnin mahdolliset vaikeudet
 • selittää sosiaali- ja terveysalan merkittävimmät kustannustekijät
 • tunnistaa oman roolinsa osana yksikön taloutta
 • kehittää, parantaa ja tehostaa omaa työtehokkuutta
 • selittää kustannustietoisuuteen vaikuttavia tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Sisältö

Kustannustietoisuus sote-alalla MOOC:ssa tutustutaan budjetointiin ja työntekijän omaan toimintaan osana työantaja organisaation taloutta. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa alan keskeisimmät kustannustekijät ja siihen vaikuttavat tekijät.

Kurssi on osa SotePeda 24/7 hanketta.

Toteutustapa

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Työtilana käytetään DigiCampusta, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse.

Työmäärä

1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. MOOC:ssa on aluksi kuvattu kurssin suoritus ja tehtävät.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus löytyvät DigiCampuksen työtilassa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja: