Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.5.-30.11.2023
 • Ajoitus: 1.6.-31.12.2023
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkokurssi DigiCampus-oppimisympäristössä
 • Hinta: Ilmainen (0€)

Kurssin sisältö

Kurssilla tutustutaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän, erilaisiin sähköisiin palveluympäristöihin ja välineisiin sekä perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden eri rooleihin. Opit myös tunnistamaan sosiaali - ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön.

Aikataulu

 • Kurssin opiskeluaika on 1.6.-31.12.2023.
 • Kurssi opiskellaan itsenäisesti oman aikataulun mukaan.
 • Kurssin opiskelua varten tarvitset tietokoneen.
 • Kurssilla ei ole aikataulutettua opetusta.

Tavoitteet

Kurssilla opit

 • tunnistamaan sosiaali - ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön
 • tunnistamaan ammattiryhmän roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Toteutustapa

 • Kurssi opiskellaan verkossa Digicampus-oppimisympäristössä.
 • Saat opinnon aloitusohjeet hyväksytyn ilmoittautumisen jälkeen.

Työmäärä

Kurssi on laajuudeltaan yhden (1) opintopisteen, joka on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssi oppimateriaali ja kirjallisuus ovat DigiCampus-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Opinnon suoritus sisältää videon katsomisen ja siihen liittyvän pohdintatehtävän sekä tutustumisen neljään keskeiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lakiin ja niihin liittyviin monivalintatehtäviin.

Läpipääsyyn vaadittavat pisteet:

 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 8/10 pistettä
 • Terveydenhuoltolaki 2010/1326 6/8 pistettä
 • Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 8/10 pistettä
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 13/18 pistettä

Lisätietoja: