Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-27.08.2021
 • Ajoitus: 01.09.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Aikataulu

Kurssi sisältää lähiopetusta ja oppimistehtäviä. Käytössä Canvas -oppimisalusta.

10.09.2021 09.00–11.30

10.09.2021 12.30–15.00

15.10.2021 09.00–11.30

15.10.2021 12.30–15.00

03.11.2021 16.00–18.00

26.11.2021 09.00–11.30

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • määrittää kriittisen infrastruktuurin keskeiset toimijat ja niiden tehtävät
 • määrittää kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen asetetut vaatimukset ja parhaat käytännöt sekä osaa soveltaa niitä
 • tunnistaa, arvioida ja hallita kriittistä infrastruktuuria uhkaavia riskejä
 • suunnitella, arvioida ja kehittää kriittisen infrastruktuurin suojaamista

Toteutustapa

Vaikka kyseessä on päivätoteutus, kurssi sopii myös monimuoto- ja verkko-opiskelijoille.

Työmäärä

10 opintopistettä vastaa noin 270 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssi jakautuu kahteen osaan:

 • Perusteet
 • Kehittämistehtävä

Kurssi etenee moduuleiden kautta, joissa on oppimistehtävät kustakin aihe-alueesta.

Kurssille ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla kurssin Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (TO00BS57).

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssin materiaalit Canvasissa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Lisätietoja: