Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 30.11.2022-21.5.2023
 • Ajoitus: 1.12.2022-30.6.2023
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: DigiCampus-oppimisympäristö
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita ja palvelupolkuja. Lisäksi kurssilla käsitellään erilaisia palveluita ja niiden järjestämisvastuita. 

Kurssin sisältö jaksottuu seuraavalla tavalla:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
 • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit
 • Sähköinen palvelupolku ja sen sisältämät palvelut

Kurssi suoritetaan DigiCampus-oppimisympäristössä. Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus löytyvät DigiCampuksesta. Löydät oppimisympäristöstä myös suoritusohjeet ja kurssin tehtävät. 

Laajudeltaan kurssi on yhden opintopisteen verran, joka vastaa 27 opiskelijan työtuntia.

Kurssilla opit

 • kuvaamaan erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita ja tunnistamaan erilaiset palvelut ja järjestämisvastuut
 • tunnistamaan eri palvelujärjestelmien sähköisiä palvelupolkuja
 • tunnistamaan käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja

Aikataulu

 • Kurssi suoritetaan oman aikataulun mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että voit tehdä kurssin tehtäviä sinulle sopivan aikataulun mukaan 30.6.2023 asti. 
 • Kurssilla ei ole opetuskertoja.  

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää:

 • palvelupolkuun ja järjestämisvastuisiin liittyvään materiaaliin tutustumista, sen merkitsemistä suoritetuksi, mindmap- ja vertaisarviointi tehtävän tekemistä ja sen merkitsemistä suoritetuksi
 • palvelujen käytettävyyteen liittyvien kysymysten pohtimista ja suorituksen merkitsemistä suoritetuksi
 • lopputestin tekemistä hyväksytysti niin, että saat pisteitä vähintään 8/12

Lisätietoja

Tarkemmat kirjautumisohjeet DigiCampus-oppimisympäristöön saat sähköpostitse hyväksytyn ilmoittautumisen jälkeen. 

Kurssin sisältöihin ja suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä vastuuopettajaan Annika Kultavirtaan (annika.kultavirta@laurea.fi). 

Lisätietoja: