Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

  • Hakuaika: 12.10.2021-31.10.2021
  • Ajoitus: 01.11.2021-31.12.2021
  • Laajuus: 2 op
  • Sijainti: Verkkokurssi
  • Hinta: Maksuton (0 €)

Kurssin kuvaus

Kurssilla tutustutaan verkkoluentojen ja tehtävien avulla siihen, minkälaista ihmiskauppa on ilmiönä ja minkälaisia erilaisia muotoja ihmiskauppa saa eri tilanteissa. Kurssi auttaa tunnistamaan ihmiskaupan uhreja ja sitä, mihin asioihin on syytä kiinnittää huomiota ihmiskaupan uhrin kohtaamisessa. Kurssi antaa myös valmiuksia ohjata ihmiskaupan uhria palvelujärjestelmässä ja auttaa löytämään tarpeellisia palveluista ihmiskaupan uhreille. Kurssin suoritettuasi osaat kuvata ihmiskauppaa ilmiönä sekä sen eri tyyppejä sekä tunnistaa ja kuvata ihmiskaupan oletettujen uhrien tunnusmerkkejä

Kurssin suoritustapa

Kurssi tehdään itsenäisesti verkossa ajalla 1.11.-31.12.2021.

Kurssi koostuu neljästä moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja muuta materiaalia. Jokaisessa moduulissa on testi ja se avautuu vasta, kun olet käynyt läpi opintomateriaalit. Testi sallii kolme yrityskertaa ja testeistä tulee saada 75% oikein, jotta seuraava moduuli aukeaa.

Viimeisenä laajempana tehtävänä on referaatin kirjoittaminen vapaavalintaisesta ihmiskauppaan liittyvästä artikkelista/ tutkimuksesta/ opinnäytetyöstä, sekä toisen referaatin opponointi. 

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaalit löytyvät Canvas -työtilasta.

Arviointi

  • Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Lisätietoja: