Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suo­rit­ta­maan opintoja ja tehdä ne it­se­näi­ses­ti verkossa, oman ai­ka­tau­lusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 3.8.-30.11.2023
 • Ajoitus: 1.9.-31.12.2023
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Verkkokurssi Canvas-oppimisalustalla
 • Hinta: Ilmainen (0€)

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

1. Sisätautien erikoisalaan kuuluvat sairaudet
2. Sydän- ja verisuonisairaudet
3. Aivoverenkiertohäiriöt
4. Keuhkosairaudet
5. Umpieritysrauhasten (endokrinologiset) sairaudet
6. Munuaissairaudet
7. Ruuansulatuselimistön sairaudet
8. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
9. Keskeisiä sisätautipotilaalle tehtäviä tutkimuksia

Aikataulu

 • Kurssi opiskellaan itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan verkko-oppimisalusta Canvasissa. 
 • Kurssin opiskeluaika on 1.9.-31.12.2023
 • Kurssin opiskelua varten tarvitset tietokoneen.
 • Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa.

Tavoitteet

Kurssilla opit

 • kuvaamaan keskeisimpien sisä- ja infektiotautien aiheuttamat muutokset elimistössä
 • kuvaamaan sisätauti- ja infektiopotilaan keskeiset diagnostiset tutkimukset ja ehkäisyn ja hoidon periaatteet
 • suunnitelemaan potilaan hoitoa soveltaen tutkimustietoa ja suosituksia sisä- ja infektiotauteja sairastavan potilaan keskeisimmistä hoitomenetelmistä, toimenpiteistä ja seurannasta
 • kuvaamaan, miten potilas valmistellaan ja ohjataan keskeisimpiin kuvantamistutkimuksiin

Toteutustapa

Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi Canvas-oppimisalustalla.

Työmäärä

Kurssi on laajuudeltaan kaksi opintopistettä, joka on 54 opiskelijan työtuntia. 

Lisätietoa opiskelijalle

 • Kurssi kuuluu terveysalan opintoihin.
 • Opintojaksolle ilmoittautuneille ja hyväksytyille opiskelijoille Canvas avautuu 1.9.2023.
 • Ohjauksen ja viestinnän pääkanavana opiskelun aikana käytetään Canvasia.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimateriaalit ovat Canvas-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. 

 

Lisätietoja: