Siirry sisältöön

Kurssi on verkkototeutus, jonka voit suorittaa omassa tahdissasi.

Perustiedot

 • Hakuaika: 13.12.2021 - 30.11.2022
 • Ajoitus: 1.1.2022 - 31.12.2022
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 75 €

Kurssin osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen osaat

 • tunnistaa kiinteistön arvoon vaikuttavia tekijöitä.
 • tunnistaa erilaiset kiinteistöjen sertifiointijärjestelmät ja niiden merkityksen kiinteistöjohtamisessa.
 • soveltaa kestävän kehityksen periaatteita kiinteistöjohtamisessa.

Toteutustapa

 • Kurssi toteutetaan kokonaan virtuaalisti Canvas-oppimisympäristössä ja sen voi suorittaa joustavasti läpi vuoden.
 • Kurssilla ei ole lähi- tai verkkotapaamisia, mutta ohjausta voi pyytää sovitusti.
 • Kurssi on osa Kiinteistöjohtamisen virtuaaliopintojen kokonaisuutta. 

Sisältö ja sen jaksotus

Tällä kurssilla luodaan kokonaiskuva kiinteistömarkkinasta Suomessa ja pohditaan ko. toimialan segmentin kehitystä erityisesti tulevaisuuden näkökulmasta. Jos työskentelet jo nyt kiinteistöalalla, voit hyödyntää tätä kurssia oman kokonaisvaltaisen toimialatuntemuksesi kehittämiseen. Jos et tunne alaa laisinkaan, lähesty asioita loppukäyttäjän näkökulmasta ilman mitään ennakkoasenteita. Sisällössä keskitytään Suomen kiinteistömarkkinaan.

Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja:

 • Kiinteistöjohtaminen kiinteistöalan toimintakentässä
 • Suomen kiinteistömarkkina, toimijat, mittaristo ja suhde kansainväliseen toimialan markkinaan
 • Kiinteistöalan standardit ja sertifiointijärjestelmät
 • Kiinteistösijoittaminen Suomessa
 • Kestävän kehityksen trendit Suomen kiinteistömarkkinalla

Tehtävillä ei ole varsinaista aikataulua, sillä kurssi suoritetaan joustavasti ja itsenäisesti.

Materiaalit ja kirjallisuus

 • Toteutuksessa hyödynnetään toimialajärjestöjen ja yritysten tuottamaa verkkomateriaalia (videot yms.) sekä alan tutkimusyhteisöjen kirjallisuutta ja tutkimuksia.
 • Tutkimus- ja kirjallisuusvinkkejä ja -lähteitä tarjotaan Canvas-alustalla. Osa lähdemateriaalista on englanninkielistä.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 /hylätty.

 

Lisätietoja: