Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021 - 19.08.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssin työpajat pidetään Laurean Otaniemen kampuksella.

Kurssin työpajojen aikataulut

02.09.2021 13.00–16.00

16.09.2021 13.00–16.00

30.09.2021 13.00–16.00

14.10.2021 13.00–16.00

27.10.2021 09.00–12.00

11.11.2021 13.00–16.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • tunnistaa innovaatioiden trendit ja heikot signaalit
 • tuottaa kokeiluja, pilotteja ja prototyyppejä asiakasarvon kehittämisessä
 • käyttää luovan työskentelyn periaatteita palvelukehitysprosessissa ja asiakaslähtöisen toiminnan suunnittelussa

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan työpajojen (6 kpl,) pienryhmätehtävien ja Canvas -oppimisalustalla olevien tehtävien kautta.

Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat innovatiiviseen tapaan kehitellä uusia palveluja hyvinvointialalle: tässä hyödynnetään yhteistä työskentelyä työpajoissa, Canvasin verkkotehtäviä, vierailuja sekä ryhmässä tehtävää uuden palvelun ideointia/muotoilua. Kurssin lopussa ryhmät esittelevät tuotetun uuden palvelukonseptin yhteisesti.

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista työpajoihin, aktiivista osallistumista ryhmätyöskentelyyn sekä kurssiin sisältyvien verkkotehtävien suorittamista hyväksytysti. Kaikki työpajat kuuluvat suoritukseen ja ovat pakollisia.

Työmäärä

Yksi opintopiste sisältää noin 27 h työtä eli jakso koostuu 135 opiskelijatyötunnista:

 • työpajat
 • 2 kpl verkkotehtäviä
 • 1 laajempi ryhmätehtävä

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Arviointi jakautuu seuraavalla tavalla:

 • verkkotehtävät toimeksiannon mukaisesti hyväksytty–hylätty -periaatteella
 • ryhmätehtävän palveluinnovaatio arvioidaan asteikolla 1-5

Lisätietoja: