Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021 - 02.08.2021
 • Ajoitus: 16.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Porvoo
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssin Zoom-verkkoluentojen aikataulut:

24.08.2021 12.30–15.45

07.09.2021 12.30–15.45

14.09.2021 12.30–15.45

28.09.2021 12.30–15.45

04.10.2021 12.30–15.45

01.11.2021 16.30–18.00

22.11.2021 16.30–18.00

13.12.2021 16.30–18.00

Tavoitteet

Kurssi kuuluu sairaanhoitajakoulutuksen pakollisiin opintoihin.

Kurssin suoritettua opiskelija osaa:

 • valita kehittämisprojektiinsa sopivat menetelmät ja perustella valintansa
 • hankkia empiiristä aineistoa ja analysoida sitä
 • tulkita empiirisiä tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
 • tunnistaa tutkimus- ja kehittämistyön eettisen näkökulman
 • arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä
 • soveltaa tutkimusviestinnän periaatteita suullisesti ja kirjallisesti
 • laatia ja tulkita tutkimus- ja kehittämisraportteja

Työmäärä

5 opintopistettä = n. 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty / hylätty

Lisätietoja: