Siirry sisältöön

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa ja se on osa varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden opintoja.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021 - 24.8.2021
 • Ajoitus: 07.09.2021-19.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 150 €

Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen -kurssilla opit jäsentämään varhaiskasvatuksen arvopohjaa, päämääriä ja tietoperustaa sekä huomioimaan kasvatuksessa lapsen ominaiset tavat toimia. Kurssin suoritettuasi tunnistat osallisuuden, yhteisöllisyyden ja dialogisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa sekä opit luomaan edellytyksiä kasvatuskumppanuudelle ja yhteistyölle.

Kurssi on osa varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden opintoja ja se koostuu viidestä osiosta:

 • Varhaiskasvatuksen perusteet, 3 op
 • Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen, 3 op
 • Lapsen osallisuus, 2 op
 • Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, 2 op

Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa ja kurssilla on yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä iltaisin toteutettavia verkko-ohjauksia.

Aikataulu

Verkko-ohjauksen aikataulut:

07.09.2021 17.00–18.30

14.09.2021 17.00–18.30

21.09.2021 17.00–18.30

28.09.2021 17.00–18.30

19.10.2021 16.30–19.30

26.10.2021 17.00–19.00

14.12.2021 17.00–19.00

Toteutustapa

Opiskelu edellyttää viikoittain säännöllistä opiskeluaikaa, verkkoympäristön käytön osaamista, tehtävien yhdessä tekemistä (ryhmät) ja keskustelujen säännöllistä seuraamista.

Työmäärä

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta.

Opinto on vaatimuksiltaan AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa ja se on osa varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden opintoja.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Tarkat tiedot oppimateriaaleista löytyvät Canvas-oppimisympäristöstä, joka avautuu kurssin alkaessa.

Kurssin aikana järjestetään tentti seuraavasta kirjallisuudesta:

 • Nurmi, J-E., Ahonen,T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., & Ruoppila, I. 2018. Ihmisen psykologinen kehitys, luku Varhaislapsuus.
 • Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M. & Mäkelä, J. 2015. Stressin säätely.
 • Sainio,T., Pajulahti, R., Sajaniemi, N. 2020. Näin tuet lapsen itsesäätelyä. Hyvinvoinnin pedagogiikka varhaiskasvatuksessa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: