Siirry sisältöön

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on hyväksytty ruotsin lähtötasotesti, suoritettu valmentava kurssi tai vastaava opintojen aikana muualla hankittu osaaminen (vähintään A2-taso).

Perustiedot

 • Hakuaika: 30.03.2021-20.04.2021
 • Ajoitus: 04.05.2021-31.08.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan verkkototeutuksena Zoom -alustalla. Lisäksi käytössä on Canvas -oppimisalusta.

Kurssilla on yhteensä 7 verkkoluentoa Zoomissa 1.5-31.8.2021, iltaisin klo 17.00-18.30. Aloituskerta on 4.5. klo 17.00.

Luentotauko 9.6.-11.8., jonka aikana itsenäistä opiskelua ja palautustehtäviä.

Kirjallinen tentti Canvas -oppimisalustalla Proctorio -valvonnalla 24.8. klo 17-19. Suullinen tentti virtuaalisesti opettajan kanssa Zoomissa elokuussa viikoilla 32-34 (ajat valittavissa kurssin aikana).

Luentojen aikataulu

04.05.2021 17.00–18.30

11.05.2021 17.00–18.30

18.05.2021 17.00–18.30

25.05.2021 17.00–18.30

01.06.2021 17.00–18.30

08.06.2021 17.00–18.30

12.08.2021 17.00–18.30

24.08.2021 17.00–19.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työ- ja viestintätehtävissä
 • kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan
 • ymmärtää pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
 • hyödyntää oman alansa ruotsinkielistä materiaalia

Opiskelija saavuttaa ruotsin kielessä vähintään B1.2-taitotason.

Sisältö

Kurssin keskeinen sisältö (teemat):

 • itsestä, opinnoista, työkokemusta kertominen ja sosionomien työ sekä työnhaku
 • sosiaalipalvelut (mm. Kela ja tukimuodot,)
 • päiväkoti
 • nuoriso, perhetyö, lastensuojelu
 • ikäihmiset
 • syrjäytyneet
 • vammaiset, toimintakykyrajoitteiset

Lisäksi harjoittelemme työelämän yleisiä viestintätaitoja, kuten asiakaspalvelutilanteita, puhelindialogeja ym. suullista ja kirjallista viestintää. Teemat tarkemmin Canvasissa.

Toteutustapa

 • Opiskelijat osallistuvat Zoom -luentoihin omalta koneelta (läsnäolovelvoite 75 %). Verkkoluennot sisältävät runsaasti suullisia pienryhmäharjoitteita. Oma headset (mikrofoni/kuulokkeet) on suositeltava. Kamera on tentissä pakollinen (irrallinen tai sisäänrakennettu).

Työmäärä

Kurssi on 5 opintopistettä, työmäärältään 5 x 27 h = 135 h sisältäen luennot ja tentit.

Huomioi, että itseopiskelun osuus on suuri. Kuormittavuutta voi helpottaa aloittamalla itseopiskelun jo ennen kurssia. Lue ja kuuntele esim. uutisia tai ajankohtaisia aiheita. Myös kieliopin kertaamista suositellaan.

Lisätietoa opiskelijalle

Edeltävät opinnot/osaamisen taso ennen kurssin alkua:

 • Hyväksytty ruotsin lähtötasotesti, suoritettu valmentava kurssi (tai samanaikainen osallistuminen valmentavalle kurssille) tai vastaava opintojen aikana muualla hankittu osaaminen (vähintään A2-taso).
 • HUOM! Opiskelijan on oltava läsnä kurssitoteutuksen ensimmäisellä verkkotapaamisella tai ilmoitettava etukäteen poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittamatta poissaolevan opiskelijan tilalle voidaan ottaa uusi opiskelija.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Canvas -työtila.

Arviointiasteikko

 • Läsnäolovelvoite verkkoluennoilla online vähintään 75% (silloin kuin luento pidetään).
 • Kurssilta saa sekä kurssiarvosanan (1-5) että erikseen arviot virkamiesruotsin suullisesta ja kirjallisesta taidosta (hyvä/tyydyttävä). 
 • Lopputentit (suullinen ja kirjallinen) määräävät arvosanan. Tentteihin osallistumisen edellytyksenä ovat hyväksytyt ja ajallaan palautetut tehtävät sekä riittävä ja aktiivinen läsnäolo verkkoluennoilla.
 • Tarkemmat arviointikriteerit ja -menetelmät löytyvät Canvasista ja ne käydään tarkemmin läpi kurssin alussa. 

Lisätietoja: