Siirry sisältöön

Kurssin suorittamisen edellytyksenä on Kemian perusteet -kurssin hyväksytty suoritus tai suoritetut vastaavat tiedot.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-10.08.2021
 • Ajoitus: 18.10.2021-14.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurila
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssilla on kontaktiopetusta, kotitehtäviä ja tentti. Käytössä on Canvas -oppimisalusta, jonka kautta myös kurssiin liittyvät kysymykset tulee lähettää opettajalle.

Kontaktiopetuksessa ei ole läsnäolopakkoa, mutta ensimmäisellä kerralla on oltava paikalla tutkintosäännön mukaisesti. Lisäksi kurssin varsinainen tentti on viimeisellä kontaktikerralla.

18.10.2021 12.30–15.45

01.11.2021 08.30–11.45

02.11.2021 08.30–11.45

16.11.2021 08.30–11.45

29.11.2021 12.30–15.45

14.12.2021 08.30–11.45

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • yhdistää kosmetiikassa käytettävien aineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet niiden kemialliseen rakenteeseen
 • tunnistaa erilaisten kemiallisten yhdisteiden tehtävät kosmetiikkatuotteissa yleisellä tasolla
 • tunnistaa keskeisimmät kemialliset reaktiot hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta

Sisältö

 • Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen
 • Hiilihydraatit
 • Aminohapot, peptidit ja proteiinit
 • Rasvat ja rasvamaiset aineet
 • Hapot ja emäkset
 • Hapetus ja pelkistys
 • Isomeria
 • Aromaattiset yhdisteet ja polymeerit

Toteutustapa

Kurssilla perehdytään kosmetiikassa käytettävien aineiden kemialliseen rakenteeseen sekä fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. Opitaan tunnistamaan erilaisten kemiallisten yhdisteiden tehtäviä kosmetiikkatuotteissa yleisellä tasolla sekä tunnistamaan keskeisimmät kemialliset reaktiot hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta. 

Työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä, eli 5 opintopisteen kurssin suorittaminen vaatii 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssin suorittamisen edellytyksenä on Kemian perusteet -kurssin hyväksytty suoritus tai suoritetut vastaavat tiedot.

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Materiaali ja linkit kurssin sisältöön löytyvät Canvasista.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Kurssin arvosanaan vaikuttavat tentin lisäksi tehtävät. Osassa tehtäviä voi olla käytössä itsearviointi ja/tai vertaisarviointi. Tentti arvioidaan kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä. 

Lisätietoja: