Siirry sisältöön

Kurssi on verkkototeutus, jonka voit suorittaa omassa tahdissasi.

Perustiedot

 • Hakuaika: 13.12.2021 - 30.11.2022
 • Ajoitus: 1.1.2022 - 31.12.2022
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 150 €

Kurssin osaamistavoitteet

During the course you will learn to

 • identify the user needs when planning and designing work stations and facilities
 • design a workplace concept, which is effective for the company and satisfying for the user
 • conduct acquisitions of work stations and facilities together with the customer and end-user
 • act in a change process

Toteutustapa

 • Kurssi toteutetaan kokonaan virtuaalisti Canvas-oppimisympäristössä ja sen voi suorittaa joustavasti läpi vuoden.
 • Kurssilla ei ole lähi- tai verkkotapaamisia, mutta ohjausta voi pyytää sovitusti.
 • Kurssi on osa Kiinteistöjohtamisen virtuaaliopintojen kokonaisuutta. 

Sisältö ja sen jaksotus

Kurssilla opiskelija perehtyy itsenäisesti työympäristöjohtamisen perusteisiin sekä soveltaa oppimaansa uusien työn teon tapojen omaksumiseen sekä konseptoi työympäristöä.

Kurssi koostuu 10 tehtävästä, jotka käsittelevät teemoja:

 • tietotyö
 • arkkitehtuuri
 • tuottavuus
 • uuden työn teon tavat
 • muutosjohtaminen
 • fyysinen, sosiaalinen ja virtuaalinen työympäristö

Tehtävillä ei ole varsinaista aikataulua, sillä kurssi suoritetaan joustavasti ja itsenäisesti.

Materiaalit ja kirjallisuus

 • Kurssilla etsitään itsenäisesti lähteitä sekä tehdään tehtäviä kirjallisuuteen, videoihin ja muihin lähteisiin perustuen. Lisätietoja löydät Canvas-tilasta.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 /hylätty.

 

Lisätietoja: