Siirry sisältöön

Kurssi on täysin maksuton ja opiskellaan verkossa omaan tahtiin.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet tai aiheen parissa työskentelevät
 • Hakuaika: 5.6.-30.11.2023
 • Ajoitus: 18.9.-31.12.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi Canvas -oppimisalustalla
 • Hinta: 0 € (maksuton)

Johdanto

Tämän kurssin jälkeen opit havaitsemaan lapsia ja nuoria vakavalle ja toistuvalle rikoskäyttäytymiselle altistavia tekijöitä. Ymmärrät nuorisorikollisuuden ilmiönä ja osaat yhdistää rikoskäyttäytymiseen liittyvät taustatekijät. Opit kehittämään erilaisia menetelmiä ja palveluita, joiden avulla autetaan elämään rikoksetonta ja päihteetöntä elämää.

Kurssin myötä sinulle avautuu kyky analysoida ja arvioida nuorisorikollisuuteen liittyviä palveluita sekä tunnistaa eri ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden rooleja. Pystyt rakentamaan moniammatillisia yhteistyöverkostoja, jotka auttavat sinua ja muita asiantuntijoita tukemaan rikoksilla oireilevia nuoria ja heidän perheitään.

Kurssin sisältö

 1. Nuorisorikollisuus ja sen taustatekijät
 2. Nuorisorikollisuuden palvelujärjestelmä
 3. Eriytyneistä palveluista monialaiseen yhteistyöhön
 4. Käytännön työ vakavia ja toistuvia rikoksia tekevien nuorten parissa

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen osaat:

 • havaita lapsia ja nuoria vakavalle ja toistuvalle rikoskäyttäytymiselle altistavia tekijöitä sekä nuorisorikollisuutta ilmiönä
 • yhdistää rikosoireiluun liittyvien taustatekijöiden tietoperustaa arvostavaan kohtaamiseen nuoren ja tämän perheen kanssa
 • kehittää erilaisia rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan tukevia menetelmiä ja palveluita nuorten parissa tehtävässä työssä
 • analysoida ja arvioida nuorisorikollisuuteen liittyviä palveluita ja eri ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden rooleja
 • rakentaa moniammatillisia yhteistyöverkostoja rikoksilla oireilevan nuorten ja heidän perheiden kanssa tehtävän työn tueksi

Aikataulu

Opinto toteutetaan verkkokoulutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla ei ole aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, kurssin voi suorittaa omaan tahtiin verkossa.

Kurssin opiskeluaika on 18.9.-30.11.2023.

Työmäärä

Kurssi on laajuudeltaan 5 opintopistettä, joka tarkoittaa 135 opiskelijan työtuntia.

Lisätietoa opiskelijalle

Huomaathan että, jos olet jo ilmoittautunut 5.6. alkaneelle Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi-kurssille, et voi ilmoittautua tälle kurssille uudelleen, sillä kyseessä on sama kurssi. Samaa kurssia ei voi opiskella samanaikaisesti kahta kertaa ja erona näissä kursseissa on eri opiskeluaika. Muuten sisällöt ja oppimistavoitteet ovat samat. 

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Huomioithan, että kurssin testissä on kaksi yrityskertaa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan arviointiasteikolla 1–5 (1=tyydyttävä, 5=kiitettävä) tai hylätty.

Lisätietoja: