Siirry sisältöön

Hakijalla tulee olla liiketalouden perustutkinto tai ylioppilastutkinto tai muu toisen asteen tutkinto ja vähintään kuuden kuukauden soveltuva kokemus kaupallisen alan vaativista asiantuntija- tai esihenkilötehtävistä esimerkiksi projektipäällikkö, asiakkuuspäällikkö, markkinointipäällikkö.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Yritysmaailmassa työskentelevät ja siitä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 17.12.2021 - 17.01.2022
 • Ajoitus: 24.01.2022 - 30.06.2022
 • Laajuus: 32 op
 • Sijainti: Laurea Lohja + verkkototeutus
 • Hinta: 384 €

Koulutuksen aloitus

 • Ma 24.01.2022 verkossa etäyhteydellä.
 • Noudatamme valtakunnallisia ja alueellisia koronaohjeita. 

Osaajakoulutuksen kuvaus

Liiketoiminnan osaajakoulutuksessa pääset syventämään osaamistasi mm. markkinoinnissa, liiketoiminnan kehittämisessä ja viestinnässä osana tradenomikoulutukseen kuuluvasta ydinosaamisesta. Osaajakoulutus on suunnattu erityisesti jo alalla työskenteleville henkilöille, joilla on vähintään liiketalouden perustutkinto tai ylioppilastutkinto tai muu toisen asteen tutkinto ja vähintään kuuden kuukauden soveltuva kokemus kaupallisen alan vaativista asiantuntija- tai esihenkilötehtävistä esimerkiksi projektipäällikkö, asiakkuuspäällikkö, markkinointipäällikkö.

Osaajakoulutus on laajuudeltaan 32 opintopistettä sisältäen viisi pakollista opintojaksoa sekä opiskelutaitoihin orientoivan toteutuksen. Koulutus on kestoltaan tammikuusta 2022 kesäkuuhun 2022. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena Lohjan kampuksella ja verkossa: läsnäoloa vaativia päiviä on ma-ti. (ks. alempaa ohjeet opintojen aikataulujen katsomiseen Lukkarikoneesta), muilta osin toteutus on verkko-opintoina.

Osaajakoulutukseen kuuluvat kurssit

Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen YY00BN52-3142 2 op

Kurssin jälkeen osaat

 • suunnitella opintojaan huomioimalla aiemmin hankkimansa osaamisen ja alan tarjoamat työllistymismahdollisuudet 
 • hahmottaa kansainvälisyyden merkitystä työelämässä 
 • hahmottaa tarjolla olevat mahdollisuudet oman osaamisensa kehittämisessä
 • soveltaa erilaisia opiskelutapoja
 • arvioida omaa hyvinvointiaan ja sen merkitystä oman jaksamisensa kannalta
 • arvioida ohjaus- ja tuentarpeensa
 • arvioida ja kuvata omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan

Liiketoimintaosaaminen HL00BQ77-3029 10 op

Kurssin jälkeen osaat

 • kuvata kansantalouden rakenteita ja ilmiöitä
 • kuvata liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja taloushallintoon liittyvät peruskäsitteet
 • tulkita ja hyödyntää taloudellista tietoa päätöksenteon perustaksi
 • kuvata liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
 • kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
 • kuvata yritystoiminnan keskeiset prosessit

Projektinhallinta ja viestintä R0183-3172 5 op

Kurssin jälkeen osaat

 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä
 • toimia tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisissa organisaatioissa ja verkostoissa
 • hankkia ja käyttää tietoa kehittämisen tueksi sekä käyttää tietoteknisiä työvälineitä
 • viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti projektin edellyttämissä viestintä- ja dokumentointitilanteissa

Markkinoinnin perusteet HL00BQ78-3025 10 op

Kurssin jälkeen osaat

 • käyttää markkinoinnin peruskäsitteistöä 
 • määritellä myynnin ja markkinoinnin tavoitteet ja mittarit
 • soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja
 • hankkia asiakastietoa, määritellä kohderyhmiä ja kuvata asiakkaan ostopolun 
 • toimia ja viestiä asiakaslähtöisesti myyntitilanteissa
 • tehdä markkinoinnin kehittämisprojektin tiimissä

Yritysjuridiikka HL00BN46-3040 5 op

Kurssin jälkeen osaat

 • oikeusjärjestelmän toiminnan periaatteet
 • toimia kansalaisten oikeudellisen aseman mukaan
 • soveltaa yritystoimintaa koskevia oikeudellisia normeja ja periaatteita

Opintojen aikataulut

Pääset tarkastelemaan osaajakoulutuksen opintojen aikatauluja Lukkarikoneen kautta. 

 1. Avaa Lukkarikone.
 2. Valitse hakukriteeriksi "Hae ryhmiä" ja kirjoita hakukenttään ryhmäkoodi HLF222KA hakuperusteeksi.
 3. Klikkaa ”Lisää” painiketta hakutuloksen kohdalta ja siirry kalenterinäkymässä tammikuuhun. Voit selata aikatauluja kuukausi, viikko tai päivä kerrallaan.

Kalenterissa olevia varauksia klikkaamalla saat lisätietoa kyseisen opinnon toteutuksesta.

Lisätietoja

Hakijalla tulee olla liiketalouden perustutkinto tai ylioppilastutkinto tai muu toisen asteen tutkinto ja vähintään kuuden kuukauden soveltuva kokemus kaupallisen alan vaativista asiantuntija- tai esihenkilötehtävistä esimerkiksi projektipäällikkö, asiakkuuspäällikkö, markkinointipäällikkö. 

Osaajakoulutuksen voi suorittaa vain kokonaisuutena, eli osia ei voi käydä erillisenä. Saat osaajakoulutuksesta todistuksen sen suoritettuasi.

Laurea pidättää oikeuden muutoksiin.

Opintomaksu

Osaajakoulutuksen opintomaksu on mahdollista laskuttaa työnantajalta (valitse maksutapa ilmoittautumislomakkeella), eräpäivä 31.1.2022.

Osaajakoulutus on mahdollista maksaa myös kahdessa laskutuserässä (tarjolla vain itse opintomaksun maksaville asiakkaille, valitse maksutapa ilmoittautumislomakkeella), eräpäivät 31.1.2022 ja 30.4.2022.

Osaajakoulutus on maksuton Laureasta tavoiteajassa valmistuneille.

Tämä osaajakoulutus ei ole maksuton työttömille/lomautetuille.

Osaajakoulutuksen opintomaksulla ei voi ottaa muita avoimen AMK:n maksullisia kursseja. Avoimen AMK:n vuosimaksulla ei voi osallistua osaajakoulutukseen.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisesi viimeistään 17.01.2022 mennessä, sinulle voidaan pyynnöstä palauttaa 80 % opintomaksusta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@laurea.fi. Muussa tapauksessa opintomaksua ei palauteta miltään osin, jos osallistuminen perutaan osallistujan taholta.

Peruutusehdot koskevat myös laskutuksella (1. tai 2.erässä) maksavia: Mikäli perut ilmoittautumisesi 17.01.2022 mennessä, laskutamme 20 % opintomaksusta. Mikäli peruminen tapahtuu osallistujan taholta tämän jälkeen, laskutamme täyden opintomaksun.

Kokonaisuuden jälkeen

Ensisijainen tutkinto, johon osaajakoulutuksen opinnot hyväksiluetaan Laureassa: liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi.

Kun olet suorittanut tämän osaajakokonaisuuden, voit hakea syksyllä toteutettavaan toiseen osaajakoulutukseen. Näiden kahden osaajakoulutuksen suorittamisen jälkeen, sinulla on mahdollisuus hakeutua erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla herää kysyttävää osaajakoulutuksesta, voit olla yhteydessä avoinamk@laurea.fi.