Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Soveltuu kaikille omien työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille
  • Hakuaika: 01.12.2021 - 31.05.2022
  • Ajoitus: 01.12.2021 - 30.06.2022
  • Laajuus: 2 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: Maksuton (0 €)

Oppimistavoitteet ja sisältö:

Itsensä johtamisen työkalut -kurssilla saat käyttöösi erilaisia keinoja, toimintamalleja ja ideoita, joiden avulla pystyt toimimaan työelämässä niin, että saavutat tavoitteesi ja pidät huolta omasta hyvinvoinnistasi. Osiossa pureudutaan muun muassa uneen ja palautumiseen, vuorokausirytmiin ja vireeseen, omiin ajatusmalleihin sekä oman tehokkuuden ja vireystilan säätelyyn.

Kurssin suoritettua opiskelija osaa:

  • arvioida unen, palautumisen, liikunnan, ravitsemuksen ja vuorokauden rytmityksen merkitystä omalle toiminnalle
  • luoda suunnitelman itselleen sopivasta vuorokausirytmistä
  • kokeilla keskittymisen ja vireen säätelyn keinoja ja valita niistä itselleen sopivia
  • tunnistaa omaan arjenhallintaan vaikuttavia mielen malleja ja ottaa käyttöön keinoja niiden säätämiseksi omia tavoitteita tukeviksi

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty.

 

 

Lisätietoja: