Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suo­rit­ta­maan opintoja ja tehdä ne it­se­näi­ses­ti verkossa, oman ai­ka­tau­lusi mukaan.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Soveltuu kaikille omien työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille
  • Hakuaika: 01.08.2021 - 31.12.2021
  • Ajoitus: 01.08.2021 - 14.01.2022
  • Laajuus: 2 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: 0 €

Oppimistavoitteet ja sisältö:

Itsensä johtamisen työkalut -kurssilla saat käyttöösi erilaisia keinoja, toimintamalleja ja ideoita, joiden avulla pystyt toimimaan työelämässä niin, että saavutat tavoitteesi ja pidät huolta omasta hyvinvoinnistasi. Osiossa pureudutaan muun muassa uneen ja palautumiseen, vuorokausirytmiin ja vireeseen, omiin ajatusmalleihin sekä oman tehokkuuden ja vireystilan säätelyyn.

Kurssin suoritettua opiskelija osaa:

  • arvioida unen, palautumisen, liikunnan, ravitsemuksen ja vuorokauden rytmityksen merkitystä omalle toiminnalle
  • luoda suunnitelman itselleen sopivasta vuorokausirytmistä
  • kokeilla keskittymisen ja vireen säätelyn keinoja ja valita niistä itselleen sopivia
  • tunnistaa omaan arjenhallintaan vaikuttavia mielen malleja ja ottaa käyttöön keinoja niiden säätämiseksi omia tavoitteita tukeviksi

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty.

 

 

Lisätietoja: