Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnon voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan budjetoinnista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.11.2023-31.5.2024
 • Ajoitus: 1.12.2023-30.6.2024
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: DigiCampus-oppimisympäristö
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Kurssin sisältö

Kustannustietoisuus sosiaali- ja terveysalalla-kurssilla tutustutaan budjetointiin ja työntekijän omaan toimintaan osana työantajaorganisaation taloutta. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa alan keskeisimmät kustannustekijät ja kustannuksiin vaikuttavat tekijät.

Kurssilla opit

 • budjetoinnin käsitteen ja tekemään yksinkertaisen budjetin
 • tunnistamaan budjetoinnin mahdolliset vaikeudet
 • selittämään sosiaali- ja terveysalan merkittävimmät kustannustekijät
 • tunnistamaan oman roolisi osana yksikön taloutta
 • kehittämään ja tehostamaan omaa työtehokkuuttasi
 • selittämään kustannustietoisuuteen vaikuttavia tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Aikataulu

 • Kurssin opiskeluaika on 1.12.2023-30.6.2024.
 • Kurssi suoritetaan itsenäisesti DigiCampus-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Kurssilla ei ole opetuspäiviä. 

Työmäärä

Laajuudeltaan kurssi on yhden opintopisteen verran, joka vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. 

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto on amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Oppimisalustana käytetään DigiCampusta. Saat tarkemmat ohjeet sähköpostitse kurssin aloitukseen hyväksytyn ilmoittautumisen jälkeen. 

Kurssin sisäiltöihin ja suorittamisen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä vastuuopettajaan Esa Aulaan (Esa.Aula@laurea.fi).  

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus löytyvät DigiCampus-oppimisympäristöstä.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. 

Lisätietoja: