Siirry sisältöön

Maksuton, itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan opiskeltava verkkokurssi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki aiheesta, hankkeista ja TKI-toiminnasta (Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.11.2023-30.6.2024
 • Ajoitus: 1.12.2023-31.7.2024
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkokurssi DigiCampus -oppimisympäristössä
 • Hinta: Ilmainen (0 €)

Kurssin sisältö

Kurssilla perehdyt verkostoitumiseen ja yhteistyöhön hankkeessa monelta eri kannalta. Saat käytännön vinkkejä verkostoitumiseen, myös kansainvälisen hanketyön näkökulmasta. Hankkeissa tehtävää konkreettista osapuolten välistä yhteistyötä ja roolitusta käydään myös läpi. Pääset tekemään kurssilla myös oman verkostoitumissuunnitelman.

 1. Orientaatio
  Tämä osio sisältää tärkeää tietoa suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.
 2. Johdanto
  Tässä osiossa orientoidut aihealueen teemoihin piirrosvideon ja tietosisällön avulla.
 3. Esimerkkejä EU-verkostoista
  Osiossa perehdytään erilaisiin EU-tasoisiin verkostoihin sekä kumppanuusohjelmiin lyhyiden tietoiskujen avulla.
 4. Esimerkkejä 3AMK-verkostoista
  Tässä osiossa pääset tutustumaan esimerkkien kautta 3AMK-verkostoihin. Lisäksi pääset perehtymään esimerkkihankkeisiin, joita 3AMK-korkeakoulut ovat toteuttaneet erilaisissa EU:n laajuisissa yhteistyöverkostoissa.
 5. EU verkottoituminen & yritykset EU-hankkeissa
  Tässä osiossa saat konkreetteja vinkkejä verkostoitumiseen sekä hankekumppanien etsimiseen ja löytämiseen. Lisäksi pääset tutustumaan erilaisiin portaaleihin, joiden avulla hankekumppaneiden hakeminen ja löytäminen helpottu. Lopuksi perehdyt yritysten näkökulmaan EU:n tasoisissa yhteishankkeissa.
 6. Yhteistyöt ja roolit hankkeen eri vaiheissa
  Osiossa perehdytään yhteistyön eri tasoihin sekä erilaisiin rooleihin sekä työnjakoon hankkeen eri vaiheissa.
 7. Yhteiskehittäminen ja ekosysteemitoiminta
  Tässä osiossa tutustutaan osallistavaan kehittämishankkeen suunnitteluun, yhteiskehittämiseen, fasilitointiin ja sen työkaluihin, hankeyhteistyön työkaluun sekä ekosysteemiajatteluun TKI-työssä.
 8. Lopputehtävä ja suoritusmerkintä
  Tässä osiossa pääset tekemään opintojakson lopuksi oman verkostoitumissuunnitelman. Pääset pohtimaan ainakin seuraavaa: Kenen kanssa haluisi verkostoitua, missä ja miten? Mitä tai millaista yhteistyötä verkostoitumisesta voisi seurata/olisi toiveissa seurata?

Kurssi opiskellaan DigiCampus-oppimisympäristössä.

Opiskellusta kurssista saat oman erillisen osaamismerkin, jonka voi lisätä esimerkiksi LinkedIn-profiiliin.

Aikataulu

 • Kurssia voi opiskella aikavälillä 1.12.2023-31.7.2024
 • Kurssin tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 31.7.2024
 • Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja oman aikatuaulun mukaan. Kurssilla ei ole opettajajohtoista opetusta.

Tavoitteet

Kurssin aikana opit:

 • selittää ja vertailla kotimaisia ja kansainvälisiä TKI-verkostoja
 • tulkita ja havainnollistaa, mitä on osallistava yhteiskehittäminen sekä ekosysteemitoiminta
 • suunnitella uusia ideoita ja paikkoja EU-tason verkostoitumiseen
 • arvioida hankkeen toteutuksessa tehtävää yhteistyötä ja roolitusta

Toteutustapa

Täysin automatisoitu toteutus: Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden DigiCampukseen rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit.

Työmäärä

Tämän täysin automatisoidun opintojakson suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 27 tuntia opiskelua.

Lisätietoa opiskelijalle

Saat tarkemmat ohjeet DigiCampus-oppimisympäristöön kirjautumiseen hyväksytyn ilmoittautumisen jälkeen. 

Kurssi on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kaikki opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy opintojakson oppimisympäristöstä. Tekstien lisäksi jokaisessa teemassa on linkkejä lähteisiin, joista saat tarvittaessa lisätietoja. Tutustut myös videoihin, joissa haastatellaan TKI-hankkeissa toimineita asiantuntijoita aiheen tiimoilta.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Yh­teys­tie­dot

Kurssiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä MOOC-tiimiin (mooc@laurea.fi).

Lisätietoja: