Siirry sisältöön

Maksuton itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan opiskeltava verkkokurssi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki TKI-toiminnasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.11.2023-30.6.2024
 • Ajoitus: 1.12.2023-31.7.2024
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkokurssi DigiCampus-oppimisympäristössä
 • Hinta: Ilmainen (0€)

Kurssin sisältö ja opiskelu

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita: 

 • Yleistä TKI:stä
 • EU & TKI: rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet
 • Onnistuneen hankevalmistelun ABC
 • Verkostot ja yhteistyö hankkeessa
 • Viestintä, avoimuus ja vaikuttavuus TKI-toiminnassa

Kurssi opiskellaan DigiCampus-oppimisympäristössä.

Opiskellusta kurssista saat oman erillisen osaamismerkin, jonka voi lisätä esimerkiksi LinkedIn-profiiliin.

Aikataulu

 • Kurssia voi opiskella aikavälillä 1.12.2023-31.7.2024
 • Kurssin tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 31.7.2024
 • Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja oman aikatuaulun mukaan. Kurssilla ei ole opettajajohtoista opetusta. 

Kurssilla opit

 • selittää ja soveltaa, mitä TKI:lla tarkoitetaan, miksi sitä tarvitaan ja miten sitä rahoitetaan
 • kehittää TKI-työn viestintää, vaikuttavuutta ja avoimuutta
 • soveltaa hankevalmisteluprosessin perusteita opinnoissaan
 • tulkita verkostojen ja yhteistyön merkityksen hankkeissa

Oppimateriaalit

Kaikki kurssilla käytettävä materiaali löytyy opintojakson oppimisympäristöstä. Tekstien lisäksi jokaisessa teemassa on linkkejä lähteisiin, joista saat tarvittaessa lisätietoja. Tutustut myös videoihin, joissa haastatellaan TKI-hankkeissa toimineita asiantuntijoita.

Työmäärä

Kurssi on laajudeltaan 1 opintopistettä, joka on 27 opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Lisätietoja

Saat tarkemmat ohjeet DigiCampus-oppimisympäristöön kirjautumiseen hyväksytyn ilmoittautumisen jälkeen. 

Kurssi on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Yhteystiedot

Kurssiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä MOOC-tiimiin (mooc@laurea.fi).