Siirry sisältöön

Maksuton itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan opiskeltava verkkokurssi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki TKI-toiminnan rahoituksesta sekä rahoituksen hakemisesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.11.2023-30.6.2024
 • Ajoitus: 1.12.2023-31.7.2024
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkokurssi DigiCampus-oppimisympäristössä
 • Hinta: Ilmainen (0€)

Kurssin sisältö ja opiskelu

Tällä verkkokurssilla esitellään tarkemmin seuraavien EU-rahoitusohjelmien sisältöjä ja käyttötarkoituksia:

 • Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 (EAKR- ja ESR+ -rahoitukset)
 • Horisontti Eurooppa
 • Erasmus+, LIFE
 • Luova Eurooppa
 • Digitaalinen Eurooppa
 • Interreg Central Baltic
 • Interreg Baltic Sea Region.

Kurssissa on yhteensä kahdeksan osaa.

Kurssi opiskellaan DigiCampus-oppimisympäristössä.

Opiskellusta kurssista saat oman erillisen osaamismerkin, jonka voi lisätä esimerkiksi LinkedIn-profiiliin.

Aikataulu

 • Kurssia voi opiskella aikavälillä 1.12.2023-31.7.2024
 • Kurssin tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 31.7.2024
 • Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja oman aikatuaulun mukaan. Kurssilla ei ole opettajajohtoista opetusta. 

Kurssilla opit

 • selittää ja soveltaa EU:n TKI-rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet rahoituskaudella 2021–2027
 • suhteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, Horisontti Eurooppa -, Erasmus+-, LIFE-, Luova Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa, Interreg Central Baltic- ja Interreg Baltic Sea Region rahoitusohjelmien tarkemmat painopisteet ja rahoitettavat teemat oman organisaationsa toimintaan
 • arvioida opiskelijalle tai organisaatiolle mahdolliset rahoitusohjelmat ja tuottaa niihin liittyvän rahoitussuunnitelman
 • laajentaa organisaation TKI-rahoituspohjaa

Oppimateriaalit

Kaikki kurssilla käytettävä materiaali löytyy DigiCampus-oppimisympäristöstä. Tekstien lisäksi jokaisessa teemassa on linkkejä lähteisiin, joista saat tarvittaessa lisätietoja. Kunkin EU-rahoitusohjelman sisältöä tarkemmin avaava teema esittelee rahoitusten tavoitteet, tarkoituksen, kohderyhmät, tukitason sekä tiedon, mitä kautta rahoitusta haetaan. Tutustu myös videoihin, joissa haastatellaan TKI-hankkeissa toimineita asiantuntijoita.

Työmäärä

Kurssi on laajudeltaan 1 opintopistettä, joka on 27 opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Lisätietoja

Saat tarkemmat ohjeet DigiCampus-oppimisympäristöön kirjautumiseen hyväksytyn ilmoittautumisen jälkeen. 

Kurssi on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Yhteystiedot

Kurssiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä MOOC-tiimiin (mooc@laurea.fi).