Siirry sisältöön

Kurssi on ilmainen non-stop verkkokurssi (MOOC - ''Massive Open Online Course''). Kurssin voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu kaikille niille asiantuntijoille, esihenkilöille sekä tuleville esihenkilöille, jotka suunnittelevat ja vastaavat organisaation jäsenten ulkomaanmatkojen turvallisuudesta. Sopii myös turvallisuusalasta kiinnostuneelle.
 • Hakuaika: 24.11.2023-23.5.2024
 • Ajoitus: 24.11.2023-30.6.2024
 • Laajuus: 3 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Kurssin sisältö

Kurssi tarkastelee ulkomaantyön turvallisuutta esihenkilön ja johdon vastuun näkökulmasta. Kurssi on tarkoitettu kaikille niille asiantuntijoille, esihenkilöille sekä tuleville esihenkilöille, jotka suunnittelevat ja vastaavat organisaation jäsenten ulkomaanmatkojen turvallisuudesta. Ulkomaantyö on käsite, jota käytetään tässä opintojaksossa yhtenäisyyden vuoksi kuvaamaan organisaation ulkomaille suuntautuvaa toimintaa.

Kurssi muodostuu orientaation lisäksi seuraavista moduuleista: 
 • Moduuli 1: Kivijalkana turvallisuuden johtaminen ja ennakoiva turvallisuuskulttuuri
 • Moduuli 2: Ulkomaantyötä koskeva lainsäädäntö 
 • Moduuli 3: Turvallisuusperehdytys ja -koulutus turvallisen ulkomaantyön mahdollistajana 
 • Moduuli 4: Turvallisuusilmoitusmenettelystä tukea ulkomaantyön turvallisuudelle 
 • Moduuli 5: Turvallisuusviestintä ja kriisinhallinta ulkomaantyössä 

Tutustu aluksi orientaatiomoduuliin. Tämän jälkeen voit itse valita, missä järjestyksessä haluat edetä.

Kurssilla on yhteensä 10 testiä/tehtävää. Ne muodostuvat jokaisessa moduulissa olevasta osaamisen testistä ja lisäksi opintojaksolla on pohdintatehtäviä sekä yksi tutustumistehtävä. Kaikki testit ja tehtävät tehdään yksilötyönä.

Kurssilla opit

 • johtaa ulkomaantyön turvallisuutta ennakoivan turvallisuuskulttuurin periaatteita hyödyntäe
 • huomioida lakisääteiset vaatimukset turvallisuusperehdytykseen ja -koulutukseen liittyen
 • suunnitella ulkomaantyön turvallisuutta riskiperusteisesti
 • hyödyntää avointa, ennakoivaa ja positiivista turvallisuusviestintää

Aikataulu

 • Kurssin suoritusaika on 24.11.2023-30.6.2024
 • Kurssi suoritetaan omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. 
 • Kurssilla ei ole opetuskertoja. 

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali on Canvasissa. Osa opetusmateriaalista on englannin kielellä.

Esimerkkejä suositeltavasta kirjallisuudesta:

 • Martikainen, S. & Ranta, T. 2018. Johdon vastuusta ja toiminnasta ulkomaantyön turvallisessa arjessa ja häiriötilanteissa. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-497-2
 • Reiman, T., Pietikäinen, E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri. Teoria ja arviointi. VTT Publications 700. https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2008/P700.pdf
 •  SFS-EN ISO 22301:2019. Turvallisuus ja kriisinkestävyys.(Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta SFS:n Onlinesta)
 • Varautumisen tietopankki. https://www.pelastusopisto.fi/muu-koulutus/varautumiskoulutus/varautumisen-tietopankki/
 • STT Viestintäpalvelut. Kriisiviestijän työkalupakki - Näillä pysyt askeleen edellä. https://www.viestintapalvelut.fi/blogi/kriisiviestinta-tyokalupakki-nailla-pysyt-askeleen-edella

Saat Laurean palkitut kirjastopalvelut käyttöösi avoimen AMK:n opiskelijana. 

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 tai hylätty. 

Lisätiedot

Opinto on automatisoitu MOOC, jonka suoritat täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin, tehtävät ja testit. Tehtävistä/testeistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen. Näet testistä saamasi pisteet heti testin tekemisen jälkeen.

Sisältöön ja suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittautumiseen liittyen avoinamk(at)laurea.fi

Lisätietoja: