Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnon voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki sosionomikoulutuksesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.11.2023-31.5.2024
 • Ajoitus: 1.12.2023-30.6.2024
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Verkkokurssi Canvas-oppimisympäristössä
 • Hinta: Ilmainen (0 €)

Sisältö

Tällä kurssilla tutustut sosionomin työtehtäviin ja niiden vaatimaan osaamiseen, sosionomin erilaisiin työympäristöihin ja asiakasryhmiin sekä Laureassa opiskeluun. Opiskeltuasi tämän kurssit osaat sijoittaa sosionomin työkentälleen ja tiedät, minkälaista on opiskelu Laurean sosionomikoulutuksessa.

Tämä kurssi sisältää erilaisia opiskelumateriaaleja, kuten tekstiamateriaalia, videoita ja podcasteja. Tutustut aina ensin tehtäväkohtaisiin opiskelumateriaaleihin ja teet sen jälkeen kyseisiä materiaaleja koskevan tehtävän. Materiaaleihin liittyviä tehtäviä on yhteensä 9, joiden lisäksi annat meille palautetta kurssista tehtävässä 10. Tehtävät suoritetaan numerojärjestyksessä ja kurssin arvosana perustuu tehtävistä 1-9 saamiisi pisteisiin.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opit

 • nimeämään sosionomin työtehtäviä ja niiden vaatimaa osaamista
 • sijoittamaan sosionomin erilaisiin työympäristöihin ja asiakasryhmiin
 • Laureassa opiskelun vaatimukset

Toteutustapa ja aikataulu

 • Kurssi opiskellaan itsenäisesti ja omaan tahtiin verkko-oppimisympäristö Canvasissa.
 • Kurssin opiskeluaika on 1.12.2023-30.6.2024.
 • Kurssin Canvas-oppimisympäristö julkaistaan viimeistään kurssin alkupäivänä.
 • Kaikkien tehtävien tulee olla tehtynä kurssin voimassaoloajan päättyessä.

Laajuus

Kurssi on laajuudeltaan kaksi (2) opintopistettä, joka on 54 opiskelijan työtuntia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Kurssin oppimateriaalit ilmoitetaan Canvas-oppimisympäristössä.
 • Kurssin opiskeleminen ei edellytä materiaalihankintoja ja kaikki oppimateriaalit ovat Canvas-oppimisympäristössä.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 tai hylätty.

Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää sitä, että saa yli puolet tehtävien yhteenlasketusta pistemäärästä.

Lisätietoa

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Ensisijainen tutkinto, johon kurssi hyväksiluetaan Laureassa: sosionomikoulutus.

Kurssi on opiskelijan itsenäisesti oppimisalustalla opiskeltava verkkokurssi, joka ei sisällä kontaktiopetusta.

Mahdollisissa teknisissä haasteissa sekä arviointiaikatauluun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä MOOC-tiimiin: mooc@laurea.fi.