Siirry sisältöön

Kurssille osallistujalla on hyvä olla taustallaan perustason tiedot ohjelmoinnista.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Tietojenkäsittelystä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.11.2024-30.11.2024
 • Ajoitus: 01.01.2024-31.12.2024
 • Laajuus: 3 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. Voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan. 

Kurssin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • käyttää ohjelmointikielen perussyntaksia ja rakenteita
 • suunnitella, toteuttaa ja testata pienimuotoisia ohjelmia

Toteutus

 • Verkkototeutus suoritetaan itseopiskeluna Viope verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta
 • Opiskelija ilmoittautuu kurssille Viope-järjestelmässä käyttäen HAKA-tunnuksia. Avoimen AMK:n opiskelijat saavat ohjeet kirjautumiseen. 
 • Opiskelija saa tilattua suoritusmerkinnän opinnon suoritettuaan. Opiskelijan tulee itse seurata Viope-ympäristöstä että vaadittu määrä tehtäviä on suoritettu ennen suoritusmerkinnän hakemista.
 • Virtuaaliopinnot 3 op on 54 tuntia opiskelijan työaikaa. Opintoihin kannattaa tehdä oma ajankäytön suunnitelma ja noudattaa sitä huolellisesti

Opintojakson sisältö

 • Opinnolla harjoitellaan Ruby-ohjelmointikieltä. 

Materiaalit

 • Oppimateriaali löytyy Viope-ympäristöstä.

Arviointi

 • Arviointi perustuu Viope-ympäristössä tehtyihin monivalinta- ja ohjelmointitehtäviin. Kurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty.