Siirry sisältöön

Kurssi on YAMK-tason verkkokurssi. Sinulla tulee olla alempi korkeakoulututkinto (yliopisto tai AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto, jotta voit osallistua kurssille.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Muutosjohtamisesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1.6. - 27.9.2023 (TÄYNNÄ)
 • Ajoitus: 11.10.2023-31.12.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 75 €

Kurssin sisältö

Opintojakson suoritettuasi osaat vertailla ja luokitella muutosjohtamisen käsitteitä sekä arvioida ja analysoida muutoksen vaikutusta yksilöön ja organisaatioon.

Opit suunnittelemaan ja arvioimaan strategisia kehitysprojekteja.

Opintojakson jälkeen osaat tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuutta ja esimiestyötä.

Osaat analysoida strategisia päätöksiä eettisen, kestävän ja kansainvälisen näkökulman kautta.

Aikataulu

Verkkototeutus, vapaaehtoinen Teams-tapaaminen

12.10.2023 17.00–19.00

Tavoitteet

Kurssin jälkeen osaat

 • vertailla ja luokitella muutosjohtamisen käsitteitä
 • arvioida ja analysoida muutoksen vaikutusta yksilöön ja organisaatioon
 • suunnitella ja arvioida strategisia kehitysprojekteja
 • tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan ja esimiestyötään
 • analysoida strategisia päätöksiä eettisen, kestävän ja kansainvälisen näkökulman kautta

Toteutustapa

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Vapaaehtoinen Teams-tapaaminen 12.10.2023 klo 17-19.

Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Työmäärä

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit ja suositeltu kirjallisuus on listattu opintojakson Canvas-oppimisalustalle. Materiaalit ovat saatavina sähköisinä (videot, tieteelliset artikkelit). Lisäksi opiskelijan itse etsimä materiaali muutosjohtamiseen liittyen.

Arviointiasteikko

Arviointi 1-5

Kurssilla käytössä olevan piste- ja arvosanataulukon tiedot ovat Canvasin työtilassa.

Opiskelija saa kunkin tehtävän arvioinnin viimeistään kahden viikon päästä palautuksestaan. Opiskelija saa kurssin suoritusmerkinnän viimeistään kuukausi viimeisen tehtävän palautuksen jälkeen. Kurssi on  mahdollista suorittaa (ja saada suoritusmerkintä) myös koko lukukautta nopeammin.

Lisätietoja: