Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-05.08.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Tämän kurssin aikana opit kuvaamaan ja analysoimaan yrityksen liiketoimintaympäristöä monipuolisesti eri näkökulmista. Kurssin keskeiset sisällöt:

 • Kirjanpidon perusteet ja katetuottolaskennan perusteet ml. Excel-tehtäviä.
 • Yrityksen liiketoimintamallit, sidosryhmät, toiminnot ja ydinprosessit.
 • Yritysmuodot ja start-up yrittäjyys.
 • Vastuullinen liiketoiminta
 • Makrotalouden perusteet.
 • Globaalintalouden toimintaympäristö ja riskit.
 • Käsitteet

Aikataulu

Tämä kurssi koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta. Lähiopetuskerrat Laurean Leppävaaran kampuksella. Ensimmäinen lähiopetuskerta 26.08.2021 09.15 - 11.45.

Opetuskerrat

26.08.2021 09.15–11.45

01.09.2021 12.45–15.15

08.09.2021 12.45–15.15

15.09.2021 12.45–15.15

22.09.2021 12.45–15.15

29.09.2021 12.45–15.15

06.10.2021 12.45–15.15

12.10.2021 09.15–11.45

20.10.2021 12.45–15.15

27.10.2021 12.45–15.15

03.11.2021 12.45–15.15

10.11.2021 12.45–15.15

17.11.2021 12.45–15.15

24.11.2021 12.45–15.15

01.12.2021 12.45–15.15

08.12.2021 12.45–15.15

Tavoitteet

Kurssin suoritettuasi osaat

 • tunnistaa liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
 • kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
 • kuvata kannattavaan liiketoimintaan vaikuttavat tekijät.
 • kuvata kansantalouden rakenteita ja ilmiöitä
 • kuvata liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja taloushallintoon liittyvät peruskäsitteet
 • tulkita ja hyödyntää taloudellista tietoa päätöksenteon perustaksi
 • kuvata yritystoiminnan keskeiset prosessit

Sisältö

Toteutuksen osat täsmentyvät ensimmäisenä lähiopetuspäivänä. Kurssissa on kolme osaa:

 1. Toimintaympäristö
 2. Yritystoiminta
 3. Taloushallinto

Kullakin osalla on oma lehtori joka antaa osuudestaan tarkemmat ohjeet lähiopetuspäivänä.

Toteutustapa

Lähi- ja etäopetusta sekä tehtäviä. Käytössä on Canvas -oppimisalusta.

Kurssi sisältää työskentelyä lähiopetuspäivien välillä sekä ryhmätyötä. Kurssin aikana opiskelijat työskentelevät 4-5 hengen ryhmissä.

Ryhmätyöskentelyn lisäksi kurssitehtävänä on mm. yhden yrityksen liiketoiminnan analysointi ja sen raportointi sekä kirjallisesti että suullisesti.

Lähiopetusta n. 2-3 kertaa kuukaudessa joko kampuksella tai etäopetuksena.

 

Työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

 • Yritystoiminta 3,5 op
 • Toimintaympäristö 3,5 op
 • Taloushallinto 3,0 op

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

1. Liiketoimintaosaaminen - Menestyvän yritystoiminnan perusta Viitala-Jylhä, Edita.

2. Globaali kansantalous Lindholm, Kettunen, Edita 2016. (löytyy myös e-kirjana).

3a. Käytännön kirjanpito, Soile Tomperi.

3b. Laskentatoimi; Raija Jormakka, Kaija Koivusalo, Jaana Lappalainen, Mervi Niskanen Edita 2016.

Kirjat kannattaa hankkia mahdollisimman nopeasti todennäköisen suuren kysynnän takia.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Lisätietoja: