Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Digitaalisesta kaupunkikehityksestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 13.12.2021 - 30.11.2022
 • Ajoitus: 01.01.2022 - 31.12.2022
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 150 €

Kurssin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • tunnistaa organisaation kannalta kiinnostavat kiinteistökohteet kartalla
 • havainnoida alueiden välisiä eroja taloudellisesta näkökulmasta
 • kartoittaa liikenteen käytettävyyttä ja liikennevirtoja
 • soveltaa aluekehityksen periaatteita
 • kehittää Smart City -konsepteja

Toteutustapa

 • Kurssilla opiskelija tutustuu kaupunkikehityksen keskeisiin käsitteisiin, tulevaisuuden tutkimukseen, perehtyy älykaupunki-ajatteluun ja kehittää smart city sovellusta.
 • Kurssi on osa Kiinteistöjohtamisen virtuaaliopintoja. Ilmoittautumalla kurssille pääset Canvas-tilan kautta suorittamaan myös muita täydentävän opintosuuntauksen kursseja.
 • Opinto suoritetaan osatehtävistä koostuvasta loppuesityksestä/raportista.
 • Kurssi suoritetaan joustavasti ja itsenäisesti Canvas-oppimisympäristössä eikä se sisällä luentoja tai tiimitöitä.

Materiaalit ja kirjallisuus

 • Laakso, S. ja Loikkanen Tiivistyvä kaupunkikehitys
 • Laakso, S. ja Loikkanen, H. 2004. Kaupunkitalous. Gaudeamus.
 • Leväinen, Kari I.2013. kiinteistö- ja toimitilajohtaminen. Otatieto. Helsinki.
 • Rasila, H., Nenonen, S. ja Kärnä, S. (Toim.) 2012. Rakennetun ympäristön käytettävyys- käyttäjän ja tilan vuorovaikutusta tutkimassa. Aalto Yliopiston julkaisuja: Tiede + teknologia 2/2012. Espoo. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/10254/isbn9789526049267.pdf?sequence=1

Lisätietoja

Arviointiasteikko: H-5

 

Lisätietoja: