Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

 • Hakuaika: 4.12.2022-29.2.2024
 • Ajoitus: 13.4.2022-31.3.2024
 • Laajuus: 3 op
 • Sijainti: Verkkokurssi Canvas-oppimisympäristössä
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Kurssin sisältö

Turvataitokasvatuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikkea lapsiin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa. Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa ehkäistään sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä ja lasten keskinäisissä sekä myös aikuisten ja lasten välisissä suhteissa. Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten itsetuntoa ja tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, selviytymistaitoja sekä digiturvataitoja.

Kurssin aikana tutustutaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ilmiöihin sekä opitaan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä turvataitokasvatuksen avulla.

Kurssilla opit

 • ymmärtämään lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan erilaisia muotoja sekä uhriksi joutumisen riskiä lisääviä ja siltä suojaavia tekijöitä
 • tietämään kuinka sinun tulee toimia lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa seksuaaliväkivalta- ja seksuaaliväkivaltaepäilytilanteissa
 • ymmärtämään turvataitokasvatuksen keskeiset sisällöt ja niiden merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja arjen selviytymistaidoille sekä tiedät mihin turvataitokasvatus pohjautuu
 • soveltamaan turvataitokasvatuksen sisältöjä omassa toimintaympäristössäsi, myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset huomioiden
 • edistämään pysyvän turvataitokasvatuspolun kehittymistä omassa yhteisössäsi

Toteutustapa ja aikataulu

 • Kurssi toteutetaan Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla eikä se sisällä kontaktiopetusta.
 • Kurssi suoritetaan oman aikataulun mukaan aikavälillä 13.4.2022-31.3.2024.   
 • Kurssi koostuu viidestä moduulista. Jokaisessa moduulissa on videoluentoja ja niihin liittyviä tehtäviä, sekä lukemistoa ja oheismateriaalia.

Laajuus

Kurssin laajuus on 3 opintopistettä, joka vastaa noin 81 opiskelijan työtuntia. 

Arviointi

Oppimistehtävät ja kurssi kokonaisuudessaan arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Arvioinnit kirjataan kerran kuukaudessa. 

Lisätietoja

Jos olet Laurean tutkinto-opiskelija, ilmoittaudu opinnolle Pakin kautta. 

Lisätietoja: