Siirry sisältöön

Osallistuaksesi tälle ylemmän AMK:n kurssille sinulla pitää olla suoritettuna AMK-tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Aiheesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1.6. - 18.10.2023
 • Ajoitus: 01.11.2023-30.11.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurila
 • Hinta: 75 €

Kurssin sisältö

 1. Kurssi koostuu kolmesta työpajasta:
  Intro: Johdanto Lego Serious Playhin ja ennakoinnin menetelmiin (tulevaisuuskolmio yms.)
 2. Case: Muutosvoimien tunnistaminen
 3. Skenaariotyöskentely ja tulosten hyödyntäminen strategisessa ennakoinnissa / Uusien liiketoimintamahdollisuuksien ennakointi ja erilaisten liiketoimintamallien simulointi riippuen toimeksiannosta.

Opinto toteutetaan työpajatyöskentelynä lähiopetuksessa. Opinnon lähipäivät toteutetaan kolmen päivän työpajasarjana 15.11., 16.11. ja 17.11. klo 8.30 - 16. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa kaikkina kolmena työpajapäivinä! Jos et osallistu kaikkiin päiviin, kurssisuoritus hylätään.

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö jossa tehdään tehtäviä itsenäisesti tai pienryhmissä ennen työpajasarjaa sekä niiden jälkeen. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta vain kampuksella. Työpajoja ei tallenneta. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa. Canvas-ympäristössä tehdyissä testeissä opiskelija saa automatisoitua palautetta tehtyään testit.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen osaat

 • monitoroida toimintaympäristöä
 • osallistaa organisaation toimijat, sidosryhmät ja kumppanit systemaattiseen toimintaympäristön monitorointiin
 • tulkita tulevaisuustietoa ja tunnistaa esiin nousevia trendejä
 • rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita
 • liittää tulevaisuuksien ennakoinnin osaksi organisaation strategista suunnittelua ja organisaation oppimista

Aikataulu

Tarkistathan, että pääset työpajapäiviin. Opinnon lähipäivät toteutetaan kolmen päivän työpajasarjana 15.11., 16.11. ja 17.11. klo 8.30 - 16. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa kaikkina kolmena työpajapäivinä! Jos et osallistu kaikkiin päiviin, kurssisuoritus hylätään.

15.11.2023 08.30–16.00

16.11.2023 08.30–16.00

17.11.2023 08.30–16.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa - monitoroida toimintaympäristöä - osallistaa organisaation toimijat, sidosryhmät ja kumppanit systemaattiseen toimintaympäristön monitorointiin - tulkita tulevaisuustietoa ja tunnistaa esiin nousevia trendejä - rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita - liittää tulevaisuuksien ennakoinnin osaksi organisaation strategista suunnittelua ja organisaation oppimista

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinto toteutetaan työpajatyöskentelynä lähiopetuksessa. Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö, jossa tehdään tehtäviä itsenäisesti tai pienryhmissä ennen työpajasarjaa sekä niiden jälkeen.

Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta vain kampuksella. Työpajoja ei tallenneta. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa. Canvas-ympäristössä tehdyissä testeissä opiskelija saa automatisoitua palautetta tehtyään testit.

Opintojakson toteutus sisältää:

 • tulevaisuustietoisuusmittauksen
 • ryhmä- ja parityöskentelyä: kolmen päivän tulevaisuustyöpajasarjan Lego Serious Play-menetelmää soveltaen
 • itsenäistä työskentelyä online

Kolmen päivän opinnolla sovelletaan edistyneen tason Lego Serious Play -menetelmiä, jotka on räätälöity tulevaisuuden tutkimukseen ja ennakointiin.

Kurssille osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja Lego Serious Play -menetelmästä, eikä ennakoinnista, mutta se tarjoaa uusia soveltavia tekniikoita myös henkilöille, joille ennakoinnin perusteet ovat tuttuja ja jotka haluavat syventää osaamistaan ja osallistaa muita jatkuvaan tulevaisuustyöskentelyyn.

Opinnolle voi osallistua sekä opiskelijoita, opettajia että avoimen YAMK:n opiskelijoita eri aloilta.

Kurssilla ei ole tenttiä vaan se arvostellaan työpajatyöskentelyn, työpajan tulosten raportoinnin sekä henkilökohtaisten kurssin aikana palautettavien tehtävien perusteella. Moduulien välissä tehdään itseohjautuvasti tehtäviä, jotka palautetaan Canvasiin. Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Viestintään käytetään ensisijaisesti Canvas-alustaa. Tehtäviä voi palauttaa itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä haluamassaan muodossa (perinteinen raportti / video, audio, teksti). Palautteenanto perustuu osittain kyselyjen tekemiseen, joista saa palautetta automatisoidun korjauksen perusteella, osittain vertaispalautteeseen sekä opettajan antamiin pisteisiin harjoitustöistä.

Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Kurssilla saa halutessaan hyödyntää luovia menetelmiä ja palauttaa työn myös esim. videona, kuunnelmana tai multimediashowna perinteisen word-raportin sijaan.

Työmäärä

Varaa itsenäistä työskentelyaikaa myös esitehtävien tekemiseen ennen työpajaa sekä raportin tekemiseen työpajasarjan jälkeen. 5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)

 • Opetustunnit
 • Oppimateriaalin lukeminen
 • Työpajoihin osallistuminen
 • Ryhmätöiden tekeminen
 • Yksilötöiden tekeminen

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.  Täydentävän osaamisen opinto sopii minkä tahansa alan YAMK-opiskelijoille sekä opettajille. Kurssi vaatii oma-aloitteisuutta opiskella asioita myös omalla ajalla ennen työpajoja. Kurssi soveltuu hyvin myös ennakoinnin konkareille, jotka jo omassa työssään soveltavat tulevaisuusajattelua syventäväksi kurssiksi sekä strategisen johtamisen asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää ennakointitaitojaan. (Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista)

Huomioithan, että sama kurssi järjestetään myös eri toteutustavalla verkossa: Tulevaisuuden ja ennakoinnin menetelmät -verkkokurssi. Tämä toinen verkkokurssi ei sisällä lego-serious play sisältöä, sillä menetelmää harjoitellaan fyysisesti työpajoissa kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

https://libguides.laurea.fi/liiketalous/tulevaisuudentutkimus

Opintojaksolla ilmoitettava materiaali (artikkeleita, working papereitä, Case-kuvauksia, kirjoja, joita hyödynnetään soveltuvin osin)

Arviointiasteikko

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Yksilötehtävät arvostellaan yksilöina, ryhmätyöt ryhmänä. Kaikki ryhmän jäsenet saavat ryhmätyöstä saman arvosanan, ellei ryhmä itse erikseen toivo muunlaista arvostelua sen perusteella, että ryhmän jäsenet ovat osallistuneet työhön erilaisella työpanoksella.

Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Lisätietoja: