Siirry sisältöön

Kurssi suoritetaan itsenäisesti oman aikataulun mukaan verkko-oppimisympäristössä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Aiheesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.11.2023-30.6.2024
 • Ajoitus: 1.1.-31.7.2024
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Kurssin sisältö

Elinikäiset työsuhteet ovat monelle meistä historiaa. Työ pirstaloituu entistä pienempiin palasiin ja työsuorituksia ostetaan kohdennettuihin tarpeisiin joko osaavalta freelancer-verkostolta tai alustalouden piiriin kuuluvilta toimijoilta. Tutkijat ovat povanneet, että 2030-luvun loppuun mennessä jopa 60 prosenttia suomalaisesta työvoimasta on yrittäjiä tai freelancereita ja vain 40 prosenttia perinteisiä palkansaajia. Tähän muutokseen jokaisen on hyvä valmistautua.

Yrittäjyys osana uraa kurssi jakaantuu viiteen osaan:

 • Tulevaisuuden työelämä (1 op)
  • Moduulin tavoite: Opiskelija ymmärtää työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja erityisesti sen yrittäjämäisen luonteen. Opiskelija hahmottaa yrittäjyyden monimuotoisuuden ja saa hyvän käsityksen eri yrittäjyysmuodoista ja niiden haasteista.
 • Alustatalouden ansaintamahdollisuudet ( 1 op)
  • Moduulin tavoite: Opiskelija saa kattavan käsityksen alustatalouden eri muodoista ja niiden mahdollisuuksista lisätulojen ansaitsemisen näkökulmasta. Kurssin jälkeen opiskelijaa osaa valita omaan osaamisen soveltuvimmat alustat.
 • Oman osaamisen tunnistaminen (1 op)
  • Moduulin tavoite: Moduuli haastaa opiskelijan pohtimaan ja tunnistamaan omaa osaamistaan sekä vertaamaan sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin. Kyseisen pohdinnan jälkeen opiskelijalle syntyy selvä kuva siitä, mitä osaamista henkilökohtaisella tasolla tulisi kehittää, jotta tavoiteltu urapolku mahdollistuu.
 • Freelance-yrittäjän laskentatoimi (1 op)
  • Moduulin tarkoitus: Opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja kassanhallinnan perusteet. Tämän osaamisen perusteella opiskelijat ymmärtävät henkilökohtaisen tuntikirjanpidon merkityksen osana oman osaamisen tai tuotteen hinnoittelua. Moduulin tarkoituksena on antaa käytännön ohjeita opiskelijan oman yrityksen (palvelun/tuotteen) hinnan laskemiseksi.
 • Oman osaamisen kaupallistaminen (1 op)
  • Moduulin tavoite: Opiskelija ymmärtää myyntityön alkeet, ymmärtää myyntityön merkityksen yrittäjänä toimisen suhteen ja oppii hahmottaa oman kyvykkyytensä mahdollisissa myynti- tai asiakaspalvelutilanteessa.

Aikataulu

 • Tämä kurssi suoritetaan verkossa oman aikataulun mukaan ja se ei sisällä verkko-opetusta.
 • Kurssi muodostuu viidestä eri moduulista, joiden tehtävät tehdään pääsääntöisesti Canvas-oppimisympäristössä.
 • Kurssin suoritusaika on 1.1.-31.7.2024

Tavoitteet

Kurssilla opit

 • listaamaan työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja kuvata sen yrittäjämäisen luonteen
 • valitsemaan omaan osaamiseen soveltuvimmat yritystoiminnan alustat
 • kuvaamaan omaa osaamistasi sekä osaat verrata sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin
 • laatimaan henkilökohtaisen tuntikirjanpidon ja ymmärtämään sen tärkeyden osana hinnoittelua ja itsensä johtamista
 • kuvaamaan myyntityön alkeet

 

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Sekki, A. (2021). Alustatalousyrittäjyys - opas sivutuloista kiinnostuneelle. Bookcover.
 • Sekki, A & Härkönen O. (2020). Kevytyrittäjyys – opas sivutoimiseen yrittäjyyteen, Kauppakamari, 9789522466501
 • Sekki, A & Niemi, M. (2016). Menesty yrittäjänä - 68 käytännön ohjetta. Talentum, 978-952-14-2766-4.
 • Wallenstein J, de Chalendar A, Revees M, Bailey A (2019) The New Freelancers - Tapping Talent in the Gig Economy, Boston Consulting Group tutkimusraportti

 

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 tai hylätty. 

Jokainen moduuli arvioidaan erikseen ja siitä saa arvosanan. Mikäli opiskelija suorittaa jokaisen moduulin, on loppuarvosana moduuliarvosanojen keskiarvo. Mikäli jonkin moduulin arvosana jää alle minimiarvon, opiskelija ei saa kyseisestä moduulista suoritusmerkintää.

Lisätietoja: