Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnon voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisympäristö Canvasissa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.11.2023-31.5.2024
 • Ajoitus: 1.1.-30.5.2024
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi Canvas-oppimisympäristössä
 • Hinta: Ilmainen (0 €)

Kurssin sisältö

Potilaiden kohtaaminen ja sitouttaminen hoitoon on oleellinen, mutta vaativa osa hoitoalalla työskentelevän ammattitaitoa. Siksi hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeä työkalu kaikkien hoitoalan ammattilaisten työssä. Onnistunut asiakasviestintä tukee hoitoa, vahvistaa asiakkaan luottamusta ja edistää terveyttä.

Kokeneet ammattilaiset ovat kehittäneet itselleen hyviä keinoja erilaisiin asiakaskohtaamisiin. Ammattiin vasta ryhtyvä voi miettiä, miten toimia erilaisten asiakkaiden kanssa. Kokemuksesi määrästä riippumatta ammattitaitosi kannalta on tärkeää, että voit analysoida omaa työtäsi ja löytää keinoja jatkuvaan kehittymiseen. Siihen tarvitaan hyvä malli ja rakenne.

Hoitavan viestinnän menetelmä on terveydenhuollon ammattilaiselle hoidon ja oman työn kehittämisen työväline. Se on helppo oppia ja ottaa käyttöön, ja kukin ammattilainen voi muokata sen perusteelle omiin työtilanteisiinsa itselleen hyvältä tuntuvan toimintatavan.

Tällä verkkokurssilla opit Hoitavan viestinnän toimintatavan ja pääset muokkaamaan siitä itsellesi soveltuvan työvälineen.

hoitava-viestinta-opintojen-kulku.jpg

Työskentelet kurssilla itseohjautuen ja omassa aikataulussasi kurssin aikataulun puitteissa. Opintojen aikana ei ole lähitapaamisia, mutta saat tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa kysymyksiä ja vastauksia -keskustelualueen kautta. Kurssi koostuu kolmesta osasta:

 1. ORIENTAATIO-moduulissa tutustut toisiin opiskelijoihin, opettelet työskentelemään Canvas-oppimisalustalla ja saat kokonaiskuvan opintojaksosta tavoitteineen. Orientaation pohdintatehtävä johdattelee sinut miettimään omia taitojasi ja vahvuuksiasi suhteessa niihin taitoihin, joita tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla tapahtuvissa asiakaskohtaamisissa.
 2. ONNISTUNUT ASIAKASKOHTAAMINEN –moduulissa (2 op) keskityt onnistuneen asiakaskohtaamisen ulottuvuuksiin keskustelun kuuden teeman avulla. Lisäksi perehdyt Hoitava viestintä -menetelmän perusteisiin ja vaiheisiin.  Harjoittelet hoitava viestintä-menetelmän käyttöä ja reflektoit omaa kehittymistäsi konkreettisten harjoittelutehtävien kautta. Moduulin lopussa testaat taitosi Hoitava viestintä -menetelmään liittyen. Testi auttaa sinua hahmottamaan, millä tasolla olet oivaltanut opeteltavan menetelmän idean.
 3. OTA HOITAVA VIESTINTÄ MENETELMÄ KÄYTTÖÖN –moduulissa (2 op) keskityt viestinnällisesti haastavien asiakastilanteiden tarkasteluun mallin avulla ja opit muutaman konkreettisen tavan edetä vuorovaikutuksellisesti haastavissakin tilanteissa. Tämän lisäksi pääset soveltamaan menetelmää työssäsi/harjoittelussasi tai omien verkostojesi kanssa. Moduulin lopussa testaat taitosi Hoitava viestintä -menetelmän käyttöön liittyen.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan verkossa Canvas -oppimisalustalla.

Työskentely perustuu itsenäiseen opiskeluun monipuolisten tehtävien ja aineistojen avulla. Kurssi suoritetaan itseohjautuvasti. Opettajat eivät ole läsnä opinnoissa esimerkiksi luentojen muodossa tai aktiivisesti kommentoimassa palautettuja tehtäviä.

Kurssi on laajuudeltaan 5 opintopistettä, joista 2 op painottuu Hoitava viestintä -menetelmän soveltamiseen käytännössä. Tunneissa kurssin työmäärä on 135 tuntia opiskelijan työtä.  

Kurssilla opit

 • Pohtimaan ja reflektoimaan omia kokemuksiasi asiakaskohtaamistilanteissa ja tunnistamaan omia kehittämistarpeitasi ja mahdollisuuksia omassa työssäsi.
 • Nimeämään onnistuneen asiakaskohtaamisen keskeisiä tekijöitä sekä perustella / selittää motivoinnin merkityksen osana vaikuttavaa asiakaskohtaamista.
 • Selittämään hoitavan viestinnän menetelmän periaatteen ja nimetä sen eri vaiheet.
 • Soveltamaan hoitavan viestinnän menetelmää sekä reflektoida ja arvioida omaa toimintaasi ja menetelmän käyttöä asiakaskohtaamistilanteissa ja jakaa osaamistasi muille.
 • Pohtimaan/reflektoimaan kohtaamiasi haastavia asiakaskohtaamistilanteita ja tunnistaa ja löytämään erilaisia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.
 • Ottamaan käyttöön hoitavan viestinnän menetelmän omassa työssäsi ja soveltamaan sitä asiakaskohtaamisissa asiakkaiden tukemiseen ohjaustilanteissa.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. 

Lisätietoja 

Kurssin sisältöihin ja suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä kurssin vastuuopettajiin. 

Kurssi kuuluu Laureassa terveys- ja hyvinvointialan opintoihin.

Opinto on amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Lisätietoja: