Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-01.09.2021
 • Ajoitus: 15.09.2021-20.10.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurila
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena Tikkurilan kampuksella. Lisäksi kurssiin sisältyy tehtäviä, lukupiiri ja esiintymisen harjoittelua. Käytössä Canvas -oppimisalusta.

15.09.2021 15.00–17.00

22.09.2021 15.00–17.00

29.09.2021 15.00–17.00

06.10.2021 15.00–17.00

13.10.2021 15.00–18.30

20.10.2021 15.00–18.30

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ja analysoida esiintymisjännitystään
 • käyttää omaa itsetuntemustaan pohtiessaan esiintymisjännitykseen liittyviä syitä
 • löytää keinoja hallita esiintymisjännitystään - saa esiintymisvarmuutta

Sisältö

 • esiintymisjännityksen ilmenemismuodot
 • selviytymiskeinoja esiintymisjännitykseen
 • esiintymistilanteiden suunnittelu ja harjoittelu
 • itsetuntemuksen lisääntyminen

Toteutustapa

Lähiopetusta, josta voi olla kerran poissa, ja tehtäviä.

Työmäärä

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Kurssi koostuu seuraavista osioista:

1. Lähiopetus 7 x 2-4 tuntia (1 op)

 • Kurssin suorittaminen perustuu säännölliseen, aktiiviseen, osallistumiseen tunneilla, sekä oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen.

2. Tehtävät (2 op)

 • Oppimispäiväkirja
 • Välitehtävät (yhteensä neljä)

3. Lukupiiri (1 op)

 • Valinnainen kirja, jota esitellään pienryhmissä.

4. Esiintymisen harjoittelu (1 op)

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssin kirjallisuus ja materiaalit Canvasissa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Lisätietoja: