Opinto suoritetaan kokonaan verkkototeutuksena.

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat
 • Hakuaika: 8.–14.4.2019
 • Ajoitus: 02.05.2019 - 30.08.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Etäopetus
 • Hinta: 75€ (alv 0%)

Toteutus

 • Verkko/virtuaali, Optimatoteutus
 • Yhteensä 6 verkkoluentoa Zoomissa 1.5-31.8. 2019, iltaisin klo 17.30-19. Aloitus 9.5.
 • Palautustehtävät (suullisia ja kirjallisia) + tentit (suullinen ja kirjallinen).
 • Opiskelijat osallistuvat zoom-luentoihin omalta koneelta silloin kun ne pidetään (läsnäolovelvoite 80 %), sisältää runsaasti suullisia pienryhmäharjoitteita. Suositellaan, että on oma headset (mikrofoni/kuulokkeet) ja kamera on tentissä pakollinen (irrallinen tai sisäänrakennettu).
 • HUOM! Kirjallinen tentti tapahtuu kampuksella 29.8. klo 17, suullinen tentti virtuaalisesti opettajan kanssa zoomissa elokuun loppupuolella (ajat valittavissa kurssin aikana).
 • luentotauko 19.6.-7.8. jonka aikana itsenäistä opiskelua ja palautustehtäviä.
 • HUOM! Kirjan hankinta!

Sisältö

 • Kurssin keskeinen sisältö (teemat):
  • itsestä, opinnoista, työkokemusta kertominen ja sosionomien työ sekä työnhaku
  • sosiaalipalvelut (Kela ja tukimuodot, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, pakolaiset)
  • päiväkoti
  • nuoriso, perhetyö, lastensuojelu
  • ikäihmiset
  • syrjäytyneet (asunnottomat, peliriippuvaiset, päihderiippuvaiset)
  • vammaiset, toimintakykyrajoitteiset
 • Lisäksi harjoittelemme työelämän yleisiä viestintätaitoja, kuten asiakaspalvelutilanteita, puhelindialogeja ym. suullista ja kirjallista viestintää. Teemat tarkemmin Optimassa.

Oppimateriaali

 1. Flexsocial -kirja, ISBN-numero: 9789511218395, Otava, 2013. Tekijät: Maria Tuunanen, Kirsi Wallinheimo - voit lainata tai ostaa kirjan. Huomioi toimitusaika ja varmista että sinulla on kirja hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.
 2. Opettajan materiaalia Optimassa.

Arviointi

 • Läsnäolovelvoite verkkoluennoilla online vähintään 80% (= silloin kuin luento pidetään).
 • Lopputentit (suullinen ja kirjallinen) määräävät arvosanan. Tentteihin osallistumisen edellytyksenä on hyväksytyt ja ajallaan palautetut tehtävät sekä riittävä ja aktiivinen läsnäolo verkkoluennoilla.
 • Kurssilta saa sekä kurssiarvosanan (1-5) että erikseen arviot virkamiesruotsin suullisesta ja kirjallisesta taidosta (hyvä/tyydyttävä).
 • Arviointikriteereistä ja -menetelmistä tarkemmin Optimassa ja kurssin alussa.

Aika ja paikka

Kuusi verkkoluentoa toukokuusta elokuun puoleen väliin. Luentotauko 19.6.-7.8. jonka aikana itsenäistä opiskelua ja palautustehtäviä. Kirjallinen tentti tapahtuu Leppävaaran kampuksella 29.8. klo 17. Suullinen tentti virtuaalisesti opettajan kanssa Zoomissa elokuun loppupuolella (ajat valittavissa kurssin aikana). Kaikki tapahtuu verkossa (Zoom + Optima) paitsi kirjallinen tentti, joka on kampuksella.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työ- ja viestintätehtävissä
 • kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan
 • ymmärtää pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
 • osaa hyödyntää oman alansa ruotsinkielistä materiaalia
 • saavuttaa ruotsin kielessä vähintään B1.2-taitotason ja saa tutkintotodistukseen merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Lisätiedot

 • Paikat: 20-40
 • Suorituskieli: ruotsi

Opintojakso kuuluu pakollisena ydinopintoihin niille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Opintojakson perusteella opiskelijalle tulee arviointi opintojaksoille 00634 Ruotsin kielen suullinen taito ja 00635 Ruotsin kielen kirjallinen taito sekä tutkintotodistuksen liitteeseen arviointi toisen kotimaisen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

Edeltävät opinnot/osaamisen taso ennen kurssin alkua

Hyväksytty ruotsin lähtötasotesti, suoritettu valmentava opintojakso (tai samanaikainen osallistuminen valmentavalle opintojaksolle) tai vastaava opintojen aikana muualla hankittu osaaminen ( vähintään A2-taso).

Ajankäyttö ja kuormitus

 • Kurssi on 5 opintopistettä, työmäärältään 5 x 27 h = 135h.
  Siitä on n. 15 h opetusta verkossa + tentit. Itseopiskelun osuus n. 120 h, johon kannattaa varautua ennakkoon.
 • Huomioi että itseopiskelun osuus on suuri ja kurssi suoritetaan lyhyessä ajassa.
 • Kuormittavuutta voi helpottaa aloittamalla itseopiskelun jo ennen kurssia. Lue ja kuuntele esim. uutisia ja ajankohtaisia aiheita, kertaa myös kielioppia jne. Kurssikirjassa on myös kielioppiosio lopussa, jota emme kurssilla ehdi käsitellä.

Lisätietoja:

"