Opinto toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena Leppävaaran kampuksella ja osittain verkossa.

 • Kohderyhmä: Liiketalouden, matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelijat
 • Hakuaika: 8.–14.4.2019
 • Ajoitus: 02.05.2019–31.08.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 75€ (alv 0%)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä palvelualalla suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä
 • kehittää vuorovaikutustaitoja palvelutyössä
 • viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja - saa vähintään valtionhallinnon kielitutkinnon mukaisen hyvän tai tyydyttävän arvioinnin suullisesta ja kirjallisesta ruotsin kielen taidosta

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu pakollisena ydinopintoihin niille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Opintojakson perusteella opiskelijalle tulee arviointi opintojaksoille 00634 Ruotsin kielen suullinen taito ja 00635 Ruotsin kielen kirjallinen taito sekä tutkintotodistuksen liitteeseen arviointi toisen kotimaisen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

 • Paikkoja: 15-20
 • Arviointiasteikko: H-5
 • Toteutus: 80% lähiopetus, 20% etäopetus

Lisätietoja:

"