Toteutus suoritetaan osittain lähiopetuksena ja pääasiassa etänä. Opinto on englanninkielinen.

 • Kohderyhmä: Liiketalouden opiskelijat ja TKI-toiminnasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 8.–14.4.2019
 • Ajoitus: 20.05.2019–30.08.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 75€ (alv 0%)

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan enimmäkseen itsenäisenä työnä, mutta muutamia kasvokkain tapaamisia on odotettavissa. Osallistumista vaaditaan ensimmäisessä ryhmäkokouksessa ja säännöllistä osallistumista online-keskusteluihin on suotavaa. Useimmat keskustelut ja verkkotyö tapahtuu toukokuussa-kesäkuussa, ja joitakin itsenäisiä töitä on tarkoitus tehdä heinä-elokuussa. Kaikki tehtävät on palautettava elokuun puoliväliin mennessä. (Tarkempi aikataulu julkaistaan ennen ilmoittautumista.)

Osa tehtävistä ovat täysin yksilöllisiä, kun taas jotkut voidaan tehdä pareittain tai pienissä ryhmissä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • valita asianmukaiset menetelmät kehityshankkeelle ja perustella nämä valinnat
 • kerätä empiirisiä tietoja ja analysoida niitä
 • tulkita empiirisiä tuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä
 • tunnustaa tutkimus- ja kehitystyön eettisen näkökulman
 • arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä
 • soveltaa suullisesti ja kirjallisesti tutkimusviestinnän periaatteita
 • laatia ja tulkita tutkimus- ja kehitysraportteja

Lisätiedot

 • Opetuskieli: englanti
 • Paikat: 20-40
 • Toteutus: 20% lähiopetus, 80% etäopetus

Lisätietoja:

"