Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Yrittäjyydestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 09.08.2021-25.11.2021
 • Ajoitus: 09.08.2021-25.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Haluatko ryhtyä yrittäjäksi, mutta aloittaa sen turvallisella tavalla? Tältä kurssilta saat hyvät perustiedot sivutoimisen yrittämisen aloittamiseksi ja osaat sanoittaa oman osaamisesi!

Sisältö

Elinikäiset työsuhteet ovat monelle meistä historiaa. Työ pirstaloituu entistä pienempiin palasiin ja työsuorituksia ostetaan kohdennettuihin tarpeisiin joko osaavalta freelancerverkostolta tai alustalouden piiriin kuuluvilta toimijoilta. Tutkijat ovat povanneet, että 2030-luvun loppuun mennessä jopa 60 prosenttia suomalaisesta työvoimasta on yrittäjiä tai freelancereita ja vain 40 prosenttia perinteisiä palkansaajia. Tähän muutokseen jokaisen opiskelijan tulee valmistautua.

Yrittäjyys osana uraa kurssi jakaantuu viiteen osaan:

 • Tulevaisuuden työelämä (1 op) osion ansiosta opiskelija ymmärtää työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja erityisesti sen yrittäjämäisen luonteen. Opiskelija hahmottaa yrittäjyyden monimuotoisuuden ja saa hyvän käsityksen eri yrittäjyysmuodoista ja niiden haasteista.
 • Oman osaamisen tunnistaminen (1 op) osio haastaa opiskelijan pohtimaan ja tunnistamaan omaa osaamistaan sekä vertaamaan sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin. Kyseisen pohdinnan jälkeen opiskelijalle syntyy selvä kuva siitä, mitä osaamista henkilökohtaisella tasolla tulisi kehittää, jotta tavoiteltu urapolku mahdollistuu.
 • Oman osaamisen hinnoittelu (1 op) osion jälkeen opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen tuntikirjanpidon- ja laskutusasteen merkityksen osana oman osaamisen hinnoittelua. Moduulin tavoitteena on tarjota hyvin käytännön läheinen ohjeistus oman osaamisen tuntihinnan laskemiseen.
 • Oman osaamisen kaupallistaminen (1 op) osion jälkeen opiskelija ymmärtää myyntityön alkeet, ymmärtää myyntityön merkityksen yrittäjänä toimisen suhteen ja oppii hahmottaa oman kyvykkyytensä mahdollisissa myynti- tai asiakaspalvelutilanteessa.
 • Freelance-yrittäjän laskentatoimi (1 op) osion perusteella opiskelija ymmärtää kirjanpidon perusteet ja osaa tehdä yhdenkertaisen kirjanpidon itse.

Opintojaksolla käytetään Canvas työtilaa. 

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opit:

 • tunnistamaan työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja erityisesti sen yrittäjämäisen luonteen
 • hahmottamaan yrittäjyyden monimuotoisuuden ja saat hyvän käsityksen eri yrittäjyysmuodoista ja niiden haasteista
 • tunnistamaan oman osaamisesi sekä kykenet vertaamaan sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin ja ymmärrät mitä osaamista henkilökohtaisella tasolla tulisi kehittää, jotta tavoiteltu urapolku mahdollistuu
 • hinnoittelemaan oman osaamisesi
 • kaupallistamaan oman osaamisesi sisältäen myyntityön alkeet
 • ymmärtämään myyntityön merkityksen yrittäjänä toimisen suhteen
 • hahmottamaan oman kyvykkyytesi mahdollisissa myynti- tai asiakaspalvelutilanteessa 
 • ymmärtämään kirjanpidon perusteet ja osaat tehdä yhdenkertaisen kirjanpidon itse

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 • Sekki, A & Härkönen O. (2020). Kevytyrittäjyys – opas sivutoimiseen yrittäjyyteen, Kauppakamari, 9789522466501
 • Sekki, A & Niemi, M. (2016). Menesty yrittäjänä – 68 käytännön ohjetta. Talentum, 978-952-14-2766-4.
 • Wallenstein J, de Chalendar A, Revees M, Bailey A (2019) The New Freelancers – Tapping Talent in the Gig Economy, Boston Consulting Group tutkimusraportti.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla

Lisätietoja: