Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan. Valitse ilmoittautuessasi lomakkeella ''2. asteen opiskelija'' ja liitä lisätietoihin oppilaitoksesi nimi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Yrittäjyydestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1.8.-30.8.2023
 • Ajoitus:  1.8.-31.12.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Valitse ilmoittautuessasi lomakkeella ''2. asteen opiskelija'' ja liitä lisätietoihin oppilaitoksesi nimi.

Sisältö

Elinikäiset työsuhteet ovat monelle meistä historiaa. Työ pirstaloituu entistä pienempiin palasiin ja työsuorituksia ostetaan kohdennettuihin tarpeisiin joko osaavalta freelancerverkostolta tai alustalouden piiriin kuuluvilta toimijoilta. Tutkijat ovat povanneet, että 2030-luvun loppuun mennessä jopa 60 prosenttia suomalaisesta työvoimasta on yrittäjiä tai freelancereita ja vain 40 prosenttia perinteisiä palkansaajia. Tähän muutokseen jokaisen meistä tulee valmistautua.

Yrittäjyys osana uraa kurssi jakaantuu viiteen osaan:

 • Tulevaisuuden työelämä (1 op) 
  • Moduulin tavoite: Opiskelija ymmärtää työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja erityisesti sen yrittäjämäisen luonteen. Opiskelija hahmottaa yrittäjyyden monimuotoisuuden ja saa hyvän käsityksen eri yrittäjyysmuodoista ja niiden haasteista.
 • Alustatalouden ansaintamahdollisuudet (1 op) 
  • Moduulin tavoite: Opiskelija saa kattavan käsityksen alustatalouden eri muodoista ja niiden mahdollisuuksista lisätulojen ansaitsemisen näkökulmasta. Kurssin jälkeen opiskelijaa osaa valita omaan osaamisen soveltuvimmat alustat.
 • Oman osaamisen tunnistaminen (1 op) 
  • Moduulin tavoite: Moduulin haastaa opiskelijan pohtimaan ja tunnistamaan omaa osaamistaan sekä vertaamaan sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin. Kyseisen pohdinnan jälkeen opiskelijalle syntyy selvä kuva siitä, mitä osaamista henkilökohtaisella tasolla tulisi kehittää, jotta tavoiteltu urapolku mahdollistuu.
 • Freelance-yrittäjän laskentatoimi (1 op) 
  • Moduulin tarkoitus: Opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja kassanhallinnan perusteet. Tämän osaamisen perusteella opiskelijat ymmärtävät henkilökohtaisen tuntikirjanpidon merkityksen osana oman osaamisen tai tuotteen hinnoittelua. Moduulin tarkoituksena on antaa käytännön ohjeita opiskelijan oman yrityksen (palvelun/tuotteen) hinnan laskemiseksi.
 • Oman osaamisen kaupallistaminen (1 op) 
  • Moduulin tavoite: Opiskelija ymmärtää myyntityön alkeet, ymmärtää myyntityön merkityksen yrittäjänä toimisen suhteen ja oppii hahmottaa oman kyvykkyytensä mahdollisissa myynti- tai asiakaspalvelutilanteessa.

Kurssilla käytetään Canvas -työtilaa. 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettua opiskelija osaa, 

 • listata työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja kuvata sen yrittäjämäisen luonteen
 • valita omaan osaamisen soveltuvimmat yritystoiminnan alustat
 • kuvata oman osaamisensa sekä osaa verrata sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin
 • laatia henkilökohtaisen tuntikirjanpidon ja ymmärtää sen tärkeyden osana hinnoittelua ja itsensä johtamista
 • kuvata myyntityön alkeet

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 • Sekki, A. (2021). Alustatalousyrittäjyys - opas sivutuloista kiinnostuneelle. Bookcover. 
 • Sekki, A & Härkönen O. (2020). Kevytyrittäjyys – opas sivutoimiseen yrittäjyyteen, Kauppakamari, 9789522466501
 • Sekki, A & Niemi, M. (2016). Menesty yrittäjänä – 68 käytännön ohjetta. Talentum, 978-952-14-2766-4.
 • Wallenstein J, de Chalendar A, Revees M, Bailey A (2019). The New Freelancers – Tapping Talent in the Gig Economy, Boston Consulting Group tutkimusraportti.

Ajankäyttö ja arviointi

 • Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, mikä vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Opinnon voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Huomioithan kuitenkin kurssin päättymisajankohdan.
 • Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: