Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suo­rit­ta­maan opintoja ja tehdä ne it­se­näi­ses­ti verkossa, oman ai­ka­tau­lusi mukaan. Valitse ilmoittautuessasi lomakkeella ''2. asteen opiskelija'' ja liitä lisätietoihin oppilaitoksesi nimi.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Sosionomiopinnoista kiinnostuneet
  • Hakuaika: 1.6.-30.11.2023
  • Ajoitus: 1.6.-31.12.2023
  • Laajuus: 2 op
  • Sijainti: Verkkototeutus
  • Hinta: Maksuton (0 €)

Valitse ilmoittautuessasi lomakkeella ''2. asteen opiskelija'' ja liitä lisätietoihin oppilaitoksesi nimi.

Sisältö

Tällä kurssilla tutustut sosionomin työtehtäviin ja niiden vaatimaan osaamiseen, sosionomin erilaisiin työympäristöihin ja asiakasryhmiin sekä Laureassa opiskeluun. Opiskeltuasi tämän kurssit osaat siis sijoittaa sosionomin työkentälleen ja tiedät, minkälaista on opiskelu Laurean sosionomikoulutuksessa.

Tämä kurssi sisältää erilaisia opiskelumateriaaleja, kuten tekstiamateriaalia, videoita ja podcasteja. Tutustut aina ensin tehtäväkohtaisiin opiskelumateriaaleihin ja teet sen jälkeen kyseisiä materiaaleja koskevan tehtävän. Materiaaleihin liittyviä tehtäviä on yhteensä 9, minkä lisäksi annat meille tehtävässä 10 palautetta kurssista. Tehtävät suoritetaan numerojärjestyksessä ja kurssin arvosana perustuu tehtävistä 1-9 saamiisi pisteisiin.

Osaamistavoitteet

Suoritettua kurssin osaat:

  • nimetä sosionomin työtehtäviä ja niiden vaatimaa osaamista
  • sijoittaa sosionomin erilaisiin työympäristöihin ja asiakasryhmiin
  • Laureassa opiskelun vaatimukset

Suoritustapa ja aikataulu

Tämä kurssi suoritetaan itsenäisesti ja omaan tahtiin verkkoympäristössä. Kurssi on suoritettavissa 31.12.2023 asti. Kaikkien tehtävien tulee olla suoritettuna kurssin voimassaoloajan päättyessä. Kurssi on laajuudeltaan kaksi (2) opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin oppimateriaalit ilmoitetaan Canvas-oppimisympäristössä. Kurssin suorittaminen ei edellytä opiskelijalta materiaalihankintoja, vaan opiskelijalla on suoraan oppimisympäristöstä pääsy kaikkiin suoritusten edellyttämiin materiaaleihin.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty-5. Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää sitä, että opiskelija saa yli puolet tehtävien yhteenlasketusta pistemäärästä.

Lisätietoa

Opinto on opiskelijan itsenäisesti oppimisalustalla opiskeltava verkkokurssi, joka ei sisällä kontaktiopetusta. Mahdollisissa teknisissä haasteissa sekä arviointiaikatauluun liittyvissä kysymyksissä opiskelijaa palvelee mooc@laurea.fi. Oppimisalustan keskustelualueen kysymyksiin vastaa noin kerran viikossa kurssin vastuuopettaja.