Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Kurssin voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla. Valitse ilmoittautuessasi lomakkeella ''2. asteen opiskelija'' ja liitä lisätietoihin oppilaitoksesi nimi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Restonomin opinnoista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.11.2023-23.5.2024
 • Ajoitus: 1.2.-30.6.2024
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Valitse ilmoittautuessasi lomakkeella ''2. asteen opiskelija'' ja liitä lisätietoihin oppilaitoksesi nimi.

Kurssin sisältö

Kurkistuskurssin Restonomina nyt ja tulevaisuudessa opiskelu antaa sinulle yleiskuvaa matkailualasta ja sen elämyksistä, kuten ruoka- ja juomapalveluista, tapahtumista sekä matkailupalveluista. Näiden palvelujen tuottamista ja kehittämistä voi opiskella Laureassa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututukintoon johtavassa restonimikoulutuksessa (amk). Sen nimi on Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus.

Kurssin sisältö on suositeltavaa opiskella moduulien ja niiden tehtävien etenemisjärjestyksessä.

Kurssi sisältää kolme moduulia tehtävineen. 

 1. Orientaatio
 2. Matkailun toimiala
 3. Elämys matkailualalla

Kurssi on verkkokurssi, joka suoritetaan itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan Canvas-oppimisympäristössä. Saat kurssille ilmoittautumisen jälkeen ohjeet Canvas-oppimialustalle kirjautumiseen. 

Laajudeltaan kurssi on 2 opintopistettä, joka vastaa noin 54 tuntia opiskelija työtä.  

Kurssilla opit

 • nimetä matkailualaan liittyviä toimialoja
 • tunnistaa matkailualalle tyypillisiä tai siihen vaikuttavia tekijöitä
 • määritellä elämyksen
 • tunnistaa ja analysoida elämyksen mahdollistavia tuotteen ominaisuuksia ja asiakkaan kokemisen tasoja
 • nimetä matkailun elämyksiä ja tunnistaa niiden ominaisuuksia

Aikataulu 

 • Kurssi suoritetaan itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan Canvas-oppimisympäristössä
 • Kurssin suoritusaika on 1.2.-30.6.2024
 • Kurssilla ei ole aikataulutettuja opetuskertoja

Materiaalit

Elektorinen oppimateriaali, lähdekirjallisuus ja videot, kerrotaan moduuleissa tehtävien yhteydessä Canvas-työtilassa.

Opinnon oppimateriaalia ovat esimerkiksi:

 • Kaihola, O. 2023. Matkailun toimialaraportti. Työ- ja elinkeinoministeriö: TEM Toimialaraportit 2023:3. 
  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164883/TEM_2023_3_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Tarssanen, S. (toim.). 2009. Elämystuottajan käsikirja. 6. painos. LEO elämysteollisuuden osaamiskeskus.
  https://www.kuusamo.fi/tiedostot/elamystuottajan-kasikirja-toim-anna-tarssanen/
 • Teemoista sisältöä elämyksiin. 2023. Visit Finland. https://www.visitfinland.fi/liiketoiminnan-kehittaminen/tuotekehitysteemat

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 tai hylätty. 

Jokaisesta kurssin tehtävästä kertyy pisteitä, joita tulee olla minimissään 35, jotta opintojakso arvioidaan hyväksytyksi.

Lisätiedot

Lisätietoja kurssin sisällöistä ja suoritustavoista saat vastuuopettajalta Leila Jaakkolalta (leila.jaakkola@laurea.fi). 

Lisätietoja: