Siirry sisältöön

Opinto on täynnä. Peruutuspaikoista ilmoitamme suoraan hakulomakkeelle.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Viestinnästä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-15.2.2021
 • Ajoitus: 1.3.2021 - 31.5.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti
 • ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle
 • tuottaa erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja
 • analysoida ja tulkita sekä omia että toisten tuottamia tekstejä
 • toimia luontevasti erilaisissa ammatillissa esiintymistilanteissa ja viestiä vakuuttavasti neuvottelutilanteissa
 • argumentoida vakuuttavasti
 • toimia tavoitteellisesti yhteiskirjoittamisen prosesseissa ja muissa työelämän ryhmäviestintätilanteissa
 • arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä

Toteutus ja sisältö

 • Osallistuminen zoom-verkkoluennoille, itsenäistä työskentelyä virtuaaliympäristössä (canvas) sekä ryhmätyöskentelyä. Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa toteutuksen ajan
 • Tällä opintojaksolla tarkastelet työelämäviestintää mutta tarkastelukohteena voi olla mitkä tahansa sinulle tutut yritykset, joissa teet tai olet tehnyt töitä tai harjoittelua
 • Toteutuksella on sekä yksilötehtäviä että ryhmätyö

Kirjallisuus ja materiaalit

Oppimateriaalit esitellään ensimmäisellä zoom-verkkoluennolla ja Canvasissa.

Aikataulu

Verkkoluentojen aikataulu:

 • 03.03.2021 09.00 - 10.00 Zoom, luento tallennetaan
 • 12.03.2021 17.00 - 18.15 Zoom, luento tallennetaan
 • 09.04.2021 09.00 - 10.00 Zoom, luento tallennetaan
 • 23.04.2021 09.00 - 10.00 Zoom, luento tallennetaan
 • 06.05.2021 09.00 - 10.00 Zoom, luento tallennetaan

Toteutuksen ensimmäiseen verkkoluentoon 3.3.2021 kello 9 - 10 tulee osallistua tai katsoa luennon tallenne viikon sisällä verkkoluennon päivästä. Ensimmäisellä luennolla muodostetaan tiimit ryhmätyötä varten.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa ensimmäiseen verkkoluennon aloitukseen mennessä.

Kaikkien tehtävien palautus viimeistään 31.5.2021 mennessä. Työtila julkaistaan opiskelijoille 1.3.2021.

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla H - 5.

Lisätietoja: