Siirry sisältöön

Opintojakso toteutetaan verkossa sekä Porvoon kampuksella.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Hoitoalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.-31.12.2020
 • Ajoitus: 12.1.2021 -15.3.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko ja Porvoon kampus
 • Hinta: 75 €

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti omassa työssään siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1-2 ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta
 • kehittää vuorovaikutus-, viestintä- , tiedonhaku- ja raportointitaitojaan ruotsin kielellä

Opetuskertojen sisältö

Opintojakson opetus tapahtuu Zoomissa.

Lähiopetuksessa keskitymme erityisesti sairaanhoitajan työssä tärkeän suullisen kielitaidon kehittämiseen. Tuntien ulkopuolelle jää paljon itsenäistä työtä, joten ota siis esiin paras asenteesi ja tee itsellesi itsenäisen työskentelyn aikataulu. Oppitunneilla kannattaa olla aktiivinen!
Käytämme oppimisen tukena paljon Canvas-työtilaa ja erilaisia nettityökaluja.

Aikataulu

Verkkoluentojen ja lähiopetuksen aikataulu seuraavasti:

 • 12.01.2021 12.00 - 14.30
 • 19.01.2021 09.00 - 11.30
 • 26.01.2021 09.00 - 11.30
 • 02.02.2021 09.00 - 11.30
 • 09.02.2021 09.00 - 11.30
 • 02.03.2021 09.00 - 11.30
 • 08.03.2021 09.00 - 11.30
 • 15.03.2021 08.30 - 11.30 Lähiopetus
 • 15.03.2021 12.30 - 16.00 Lähiopetus

Arviointi

Opintojaksolla arvioidaan erikseen suullinen ja kirjallinen kielitaito. Tarkemmat tiedot arviointiperusteista löydät Optiman työtilasta.

H-5

Lisätietoja: