Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1.5.2021 asti
 • Ajoitus: 31.5. 2021 asti
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 15e

Opintojakson osaamistavoitteet

Opinnon suoritettua opiskelija osaa:

 • nimetä keskeisiä lastentauteja
 • lastentautien yleisiä tutkimus-, seuranta- ja hoitomenetelmiä
 • kerätä esitietoja
 • seurata lapsipotilaan oireita ja tilaa
 • kuvata ja huomioida lapsipotilaan lääkehoidon erityispiirteitä

Sisältö

 • Keskeiset lastensairaudet ja häiriöt
 • Lasten neurologiaa
 • Lasten kirurgiaa ja traumatologiaa
 • Lasten psykosomaattinen oireilu

Oppiminen tapahtuu monipuolisten tehtävien ja testien avulla Canvas verkko-oppimisalustalla.

Toteutus

 • Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ajasta ja paikasta riippumatta Laurean Canvas oppimisalustalla ajalla 7.1. - 31.5.2021.
 • Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työaikaa. Opintoihin kannattaa tehdä oma ajankäytön suunnitelma ja noudattaa sitä huolellisesti.

Materiaalit

 • Oppimistehtäviin liittyvä aineisto on sähköisenä ja linkitettynä tehtävänantoihin
 • Osa aineistosta on lisensioituja (esim. Terveysportti, Duodecim Oppikirjat). Näitä pääset käyttämään kirjautumalla Laurea kirjaston etäkäyttäjäksi. Ohjeet löydät Laurea LibGuides 
 • Osa aineistoista löytyy myös paperiversiona

Arviointi

 • Opinnot arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty

Lisätietoja: