Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 16.05.2021-15.12.2021
 • Ajoitus: 02.06.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Sisältö

Kurssilla tutustutaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän, erilaisiin sähköisiin palveluympäristöihin ja välineisiin sekä perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden eri rooleihin.

Tunnistat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
- Sähköisten terveyspalvelujen hyödyllisyys
- Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
- Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit

Opiskelija osaa

 • tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön
 • tunnistaa ammattiryhmän roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Toteutus ja aikataulu

 • Verkkototeutus oman aikataulun mukaisesti (katso toteutusaika sinisestä palkista)
 • Työtilana Digicampus, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen.
 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
  Kurssin suoritus ja tehtävät löytyvät työtilasta.

Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja: