Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Terveysalasta kiinnostuneet
  • Hakuaika: 09.12.2020-30.04.2021
  • Ajoitus: 01.01.2021-01.06.2021
  • Laajuus: 1 op
  • Sijainti: Laurea Verkkokampus
  • Hinta: Maksuton (0€)

Sisältö

Opintokokonaisuudessa tutustutaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän, erilaisiin sähköisiin palveluympäristöihin ja välineisiin sekä perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden eri rooleihin.

Tunnistat sosiaali - ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön.

- Sosiaali - ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
- Sähköisten terveyspalvelujen hyödyllisyys
- Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
- Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit

Opiskelija osaa

  • tunnistaa sosiaali - ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön
  • tunnistaa ammattiryhmän roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Toteutus ja aikataulu

  • Verkkototeutus: oman aikataulun mukaisesti aikavälillä 1.1.2021-1.6.2021

Arviointi

Opinto arvioidaan hyväksytty/hylätty arviointiasteikolla.

Lisätietoja: