Siirry sisältöön

Kurssille osallistujilta edellytetään kuvallisen ilmaisun hyviä perustietoja.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Pedagogiikasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-7.1.2021
 • Ajoitus: 21.1-31.7.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 75€

Kurssilla keskitytään luovien toimintojen terapeuttisten mahdollisuuksiin asiakkaan hyvinvoinnin edistäjänä. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kuvallisen ilmaisun terapeuttisten ja kuntouttavien työskentelyprosessien ja -mallien toteuttamiseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • tukea sellaista kuvallista työskentelyprosessia, missä kuvan tekemisen prosessi on valmista lopputulosta tärkeämpi
 • hyödyntää kuvan terapeuttisia ominaisuuksia asiakastyössä ja työhyvinvoinnin tukena
 • ohjata ja soveltaa kuvallista toimintaa osana kuntouttavaa asiakastyötä tai työhyvinvoinnin tukena

Toteutus

Kurssin tavoitteena on ymmärtää kuvallisen ilmaisun merkitys yksilön hyvinvointia tukevana ja kuntouttavana työmenetelmänä. Opiskelija saa kurssilla työkaluja ja menetelmiä luovien ja kuvallisten menetelmien toteuttamiseen asiakastyössä ja työhyvinvoinnin tukena. Kurssi antaa valmiuksia kuvallisen ilmaisun terapeuttisten ja kuntouttavien työskentelyprosessien ymmärtämiseen ja toteuttamiseen.

Aikataulu

Lähiopetus Tikkurilan kampuksella:

 • 21.01.2021 09.00 - 15.30
 • 27.01.2021 09.00 - 15.30
 • 10.02.2021 09.00 - 15.30
 • 17.02.2021 09.00 - 15.30
 • 23.02.2021 09.00 - 15.30
 • 01.03.2021 09.00 - 15.30

Kurssi perustuu kokemukselliseen oppimiseen, minkä vuoksi kurssille osallistujilta edellytetään kykyä sitoutua kurssin lähiopetusjaksoihin.

Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa kontaktitunneilla.

Mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan vastuuopettajalle opinnon aloituskerralta hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija

Arviointiasteikko

H-5

Lisätietoja

 • Opetuskieli: suomi
 • Lehtori: Satu Bethell

Lisätietoja: