Siirry sisältöön

Ilmoittaudu kurssille, jos olet kiinnostunut rikosseuraamusalasta tai kriminologiasta! Esitietovaatimuksia ei kurssilla ole.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikille kriminologiasta kiinnostuneille
 • Hakuaika: 3.2.2021-21.2.2021
 • Ajoitus: 01.03.2021 - 03.05.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija osaa

 • rikollisuuden tieteellisen selittämisen peruskäsitteet
 • tärkeimmät rikollisuuden selitysteoriat ja osaa arvioida niitä kriittisesti
 • suomalaisen rikollisuuden määrälliset ja laadulliset peruspiirteet
 • soveltaa kriminologista ajattelua omaan ammatilliseen toimintakenttään

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään seuraavia teemoja:

 • kriminologia tieteenä
 • rikollisuuden tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet ja lähtökohdat
 • Rikollisuutta ja rikollisesta elämäntavasta irrottautumista selittävät teoriat
 • Rikostilastot, niiden tulkinta ja rikollisuus Suomessa
 • kriminologisen ajattelun soveltaminen opiskelijan omaan ammatilliseen toimintakenttään

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojaksoon sisältyy:

 • Luentonauhoitteita
 • Verkkotenttejä
 • kirjallisia ja luovia tehtäviä
 • ryhmäkeskusteluja
 • Pop in ohjausta opintojakson aikana opintojen tueksi
 • Itsenäistä työskentelyä

Aikataulu

Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaan eikä Pakollisia läsnäoloja ole.

 • 01.03.2021 15.30 - 17.00 Opintojakson aloitus            
 • 17.03.2021 09.00 - 10.00 Pop in ohjaus            
 • 25.03.2021 09.00 - 10.00 Pop in ohjaus           
 • 07.04.2021 15.30 - 17.30 Pop in ohjaus            
 • 16.04.2021 10.45 - 12.00 Pop in ohjaus            
 • 28.04.2021 12.30 - 14.00 Pop in ohjaus

Oppimateriaali

Opettaja antaa oppimateriaalin opintojakson alkaessa. Opinnon aikana käytettävä aineisto on pääsääntöisesti verkossa saatavilla.

Arviointi

Arviointi annetaan asteikolla H - 5. Opintojakson arvosana muodostuu tehtävien arvosanojen keskiarvosta.

 

Lisätietoja: