Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaalialasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 20.12.2020-15.2.2021
 • Ajoitus: 1.3.-31.5.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurila
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa erilaisia kriisitilanteita alle kouluikäisten lasten kohtaamisessa sosiaali- ja terveysalalla
 • ymmärtää lapsen näkökulmaa kriisitilanteessa
 • pohtia kriisissä olevan lapsen auttamisen keinoja ja palveluja

Toteutustapa

Opintojakson tavoitteena on perehtyä kriisissä olevan lapsen kohtaamiseen. Tarkoituksena on lisätä työntekijän herkkyyttä ja taitoja tunnistaa stressin merkityksen lapsen kehityksen kannalta, tukea lapsen selviytymistä ja ehkäistä pidempiaikaista tuen tarvetta.

Keskeinen sisältö

 • lapsi kriisitilanteessa
 • kriisin vaiheet
 • lapsen tukeminen osana perhettä ja verkostoa
 • työntekijän rooli: auttamisprosessi ja työmenetelmiä

Opintojakson tehtävät

Tehtävien kautta laajennat tietämystäsi kriisissä olevan alle kouluikäisen lapsen auttamisesta. Pyri muodostamaan itsellesi ns. työsalkku tulevaa työtäsi ajatellen. Tarkastele tehtäviä 0-7 –vuotiaita lapsia koskien. Tehtäviä on yhteensä kolme ja ne palautetaan erillisinä tiedostoina oppimisympäristö Canvasiin. Paritehtävän toteutus edellyttää opiskelijalta valmiutta yhteisten työskentelyaikojen ja muotojen sopimiseen verkkoyhteydessä.

Perustietoa kriiseistä 2 op (yksilötehtävä)
Lapsen kohtaaminen -työmenetelmiä 2 op (yksilötehtävä)
Lapsen auttaminen -case (paritehtävä)

Aikataulu

 • Aikataulua päivitetään

 • Tehtävien alle on listattu lähdemateriaalia, mutta on toivottavaa käyttää myös itse hankkimaasi lähdemateriaalia.

Arviointi

H-5

Lisätietoja: