Siirry sisältöön

Opinto on täynnä. Peruutuspaikoista ilmoitamme suoraan hakulomakkeelle.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Markkinoinnista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-4.1.2021
 • Ajoitus: 18.1.2021 - 20.4.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkko ja Lohjan kampus
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • käyttää markkinoinnin peruskäsitteistöä
 • määritellä myynnin ja markkinoinnin tavoitteet ja mittarit
 • soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja
 • hankkia asiakastietoa, määritellä kohderyhmiä ja kuvata asiakkaan ostopolun
 • toimia ja viestiä asiakaslähtöisesti myyntitilanteissa
 • tehdä markkinoinnin kehittämisprojektin tiimissä

Toteutus

 • Opintojakso suoritetaan lähi- ja verkkototeutuksen yhdistelmänä. Opintojaksolla on sekä ryhmätehtäviä että yksilötehtäviä. Opintojaksolla käytetään Canvas oppimisympäristöä.
 • Pääasialliset teemat ovat markkinoinnin ja myynnin peruskäsitteet, asiakaskokemus sekä näihin liittyvä havainnointi- ja analysointitehtävä. Toteutuksella on vierailijaluento.
 • Viestintä opintojakson aikana toteutetaan Canvasin keskustelualueella ja tarvittaessa sähköpostilla.

Aikataulu

 • Opintojakson lähi- ja verkkotapaamiset sekä tehtävien palautuspäivät on määritelty opintojakson ajoitus -osuudessa. Tarkemmat ohjeet löytyvät Canvasin työtilasta. Suositeltava tarkennettu aikataulutus työskentelylle käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.
 • Canvas-työtila aukeaa viimeistään 17.1.2021.

 • 18.01.2021 14.15 - 15.45
 • 08.02.2021 12.30 - 14.00
 • 15.02.2021 12.30 - 15.00
 • 22.02.2021 09.00 - 11.30
 • 08.03.2021 09.00 - 11.30
 • 15.03.2021 09.00 - 11.30
 • 12.04.2021 09.00 - 15.00

Kirjallisuus ja materiaalit

Opintojaksolla hyödynnetään seuraavia kirjoja:

 • Yrityksen asiakasmarkkinointi. Bergström & Leppänen. 2015
 • Komulainen: Menesty digimarkkinoinnilla 2018
 • Aminoff, J. & Rubanovitsch M.2015 Ostovallankumous
 • Marko Filenius, Digitaalinen asiakaskokemus: menesty monikanavaisessa liiketoiminnassa
 • Kotler: Marketing 4.0 moving from traditional to digital 2016

Arviointi

Opintojakson arvioinnin painotukset ovat seuraavat

 • Markkinoinnin ja myynnin perusteet moduuli muodostaa 30%
 • Asiakaskokemus 20%
 • Soveltava analyysitehtävä 50% kokonaisarvosanasta.

Koko opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien tekemistä. Tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja: