Siirry sisältöön

Opinto on täynnä. Peruutuspaikoista ilmoitamme suoraan hakulomakkeelle.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kosmetiikasta ja markkinoinnista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-4.1.2021
 • Ajoitus: 18.1.-10.5.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurila
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • analysoida kosmetiikkabrändejä
 • yhdistää bränditeorioita kosmetiikan markkinointiin
 • ymmärtää brändin merkityksen asiakasarvon tuottajana
 • arvioida kosmetiikkapakkausten design- ja teknisen suunnittelun merkitystä eri näkökulmista
 • soveltaa kestävän kehityksen periaatetta
 • ottaa huomioon pakkauksen ja pakkausmateriaalien merkityksen tuotteelle, jakelulle ja ympäristölle
 • ymmärtää lanseerausprosessi osana brändin markkinointiviestintää
 • soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja lanseerausprosessiin

Toteutustapa

Opintojakso jakautuu brändin ja kosmetiikkapakkauksen -teemoihin:

 • kosmetiikkabrändianalyysi ja brändimarkkinoinnointi
 • brändin lanseeraus ja markkinoinnin kilpailukeinojen soveltaminen brändin lanseerausprosessiin
 • pakkauksen tehtävät
 • pakkausmateriaalit
 • pakkaussuunnittelu
 • kestävä kehitys ja kiertotalous

Opintojaksolla tehdään ryhmän valitsemasta kosmetiikkabrändeistä brändianalyysi, jonka perusteella suunnitellaan brändiuudistus. Lisäksi opintojaksolla pidetään lukupiiri aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta ja tehdään pakkauksiin liittyviä tehtäviä.

Materiaali ja kirjallisuus

Opetusmateriaali löytyy Canvas-työtilasta. Lisäksi kannattaa lukea opintojaksoa tukevaa kirjallisuutta http://libguides.laurea.fi/kauneudenhoitoala -sivustolta.

Aika ja paikka

Verkko-opetus ja lähiopetus seuraavasti: 

 • 18.01.2021 12.30 - 15.45 Zoom-verkkoluento
 • 02.02.2021 08.30 - 11.45 Zoom-verkkoluento
 • 01.03.2021 08.30 - 11.45 Lähiopetus Tikkurilan kampus
 • 02.03.2021 12.30 - 15.45 Zoom-verkkoluento
 • 29.03.2021 12.30 - 15.45 Zoom-verkkoluento
 • 12.04.2021 08.30 - 11.45 Zoom-verkkoluento
 • 12.04.2021 12.30 - 15.45 Zoom-verkkoluento
 • 27.04.2021 08.30 - 11.45 Lähiopetus Tikkurilan kampus - Brändin esitykset / pakollinen läsnäolo
 • 10.05.2021 12.30 - 15.45 Zoom-verkkoluento

Opintojakson esityskerroilla on pakollinen läsnäolo ja niiltä poissaoleminen laskee arvosanaa.

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Eli 10 op on 270 tuntia työtä. Vain osa tästä työstä kuluu kontakteissa. Sinulle jää hyvin aikaa tehdä tehtäviä kontaktien ulkopuolella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

 • Arviointi asteikolla 0 - 5
 • Kustakin tehtävästä annetaan erilliset arviointikriteerit
 • Opintojakson suoritus perustuu annettuihin tehtäviin ja niiden tekemiseen. Myöhässä tehdyt tehtävät laskevat arvosanaa. Opintojakson esityskerroilla on pakollinen läsnäolo ja niiltä poissaoleminen laskee arvosanaa. Osassa tehtäviä on käytössä itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.

Lisätietoja: