Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Turvallisuuden ja riskienhallinnasta kiinnostuneille
  • Hakuaika: 4. - 31.12.2019
  • Ajoitus: 15.1. - 11.5.2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Leppävaara
  • Hinta: 75 €

Tunneilla käydään yhdessä opintojakson osa-alueita läpi. Lisäksi opintojaksolla on itsenäistä työskentelyä. Opintojaksolla käytetään sekä suomea että englantia.

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • Määrittää organisaatioiden ja yhteiskunnan varautumiselle asetettujen vaatimusten, parhaiden käytäntöjen perusteet ja osaa soveltaa niitä.
  • Määrittää yhteiskunnan varautumiseen liittyvät toimijat ja niiden ydintehtävät.
  • Suunnitella, arvioida ja kehittää omatoimista varautumista sekä luoda tähän liittyvät menettelyt.

Oppimateriaali

Opettajan tekemä materiaali sekä opettajan valitsema suositeltava kirjallisuus.

Arviointi

Arviointi on hyväksytty/hylätty.

Aikataulu

Tunnit pidetään Leppävaaran kampuksella seuraavasti:

ke 15.01.2020 klo 12.45–15:15 Leppävaara (Tila 241)
ke 29.01.2020 klo 12:45–15:15 Leppävaara (Tila 182)
to 13.02.2020 klo 09:15–11:45 Leppävaara (Tila 182)
ma 02.03.2020 klo 09:15–11:45 Leppävaara (auditorio Tuomo)
ma 23.03.2020 klo 09:15–11:45 Leppävaara (Tila 182) 
ma 20.04.2020 klo 09:15–11:45 Leppävaara (Tila 241)
ma 11.05.2020 klo 12:45–15:15 Leppävaara (Tila 253)

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Opinnosta järjestetään samaan aikaan myös englanninkielinen vaihtoehto, nimellä Preparedness.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Lisätietoja: