Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Liiketaloudesta kiinnostuneille
 • Hakuaika: 4. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 7.1. - 31.7.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Otaniemi
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • Valita kehittämisprojektiinsa sopivat menetelmät ja perustella valintansa
 • Hankkia empiiristä aineistoa ja analysoida sitä
 • Tulkita empiirisiä tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
 • Tunnistaa tutkimus- ja kehittämistyön eettisen näkökulman
 • Arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä
 • Soveltaa tutkimusviestinnän periaatteita suullisesti ja kirjallisesti
 • Laatia ja tulkita tutkimus- ja kehittämisraportteja

Oppimateriaali

Opettajan tekemä materiaali sekä opettajan valitsema suositeltava kirjallisuus.

Aikataulu

Opetus järjestetään Laurean Otaniemen kampuksella tiistaisin seuraavan aikataulun mukaan:

 • Ti 14.1.2020    klo 9.00–16.00  Otaniemi     119.1B
 • Ti 11.2.2020    klo 9.00–16.00  Otaniemi     119.1B
 • Ti 10.3.2020    klo 10.00–16.00  Otaniemi     119.1B
 • Ti 7.4.2020     klo 9.00–16.00  Otaniemi     119.1B
 • Ti 5.5.2020     klo 9.00–16.00 Otaniemi    119.1B

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Lisätietoja: